اسید هیدروکلریک (HCL)

اسید هیدروکلریک (HCL)

اسید هیدروکلریک (HCL)

اسید هیدروکلریک (HCL)

هیدروکلریک اسید یک محلول شفاف، بی‌رنگ و با بوی بسیار تند از هیدروژن کلرید (HCL) در آب است.

یک اسید معدنی بسیار خورنده و قوی با استفاده‌های صنعتی زیاد است.

به‌طور طبیعی در اسید معده یافت می‌شود. پی‌اچ (pH) این اسید بین ۰ تا ۲ می‌باشد.

اسید هیدروکلریک (HCL) یک ماده شیمیایی همه کاره است که کاربردهای صنعتی مختلفی دارد.

اسید هیدروکلریک ممکن است توسط چندین فرآیند مختلف تولید شود.

با این حال، بیش از 90٪ HCL تولید شده در ایالات متحده محصول جانبی واکنش کلرزنی است.

هیدروژن کلرید (HCL) اسید تک پروتونی است، به این معنی که می‌تواند فقط یک بار تفکیک شود (مثلاً یونیزه) تا یک یون H+ (یک پروتون تنها) آزاد کند.

در هیدروکلریک اسید آبی، +H به یک مولکول آب می‌پیوندد تا یک یون هیدرونیوم، H3O+  تشکیل دهد:

  HCL + H2O → H3O+ + Cl دیگر یون تشکیل شده Cl−، یون کلرید است؛ بنابراین هیدروکلریک اسید می‌تواند برای تهیه نمک‌های کلرید، مثل سدیم کلرید به کار رود.

هیدروکلریک اسید یک اسید قوی است چون در اصل به‌طور کامل در آب تفکیک می‌شود.   هیدروکلریک اسید در محلول‌های تا ۳۸٪ از HCl (مقدار غلیظ) تهیه می‌شود.

غلظت‌های بیشتر فقط تا ۴۰٪ از نظر شیمیایی قابل تولید هستند، اما نرخ تبخیر از آن به بعد به قدری بالا است که نگهداری و استفاده از آن نیازمند ملاحظات اضافی تری است مثل دمای پایین و فشار بالا.

پس میزان عمده صنعتی آن ۳۰٪ تا ۳۴٪ است که با توجه به حمل و نقل مناسب و اتلاف ماده محدود به علت بخارهایHCL بهینه شده‌است.

کاربردهای اسید هیدرو کلریک

(HCL) یک ماده شیمیایی همه کاره است که کاربردهای صنعتی مختلفی دارد.

برخی از نمونه ها عبارتند از:

فرآوری هیدرومتالورژی (به عنوان مثال، تولید آلومینا ویا تیتانیوم دی اکسید) سنتز دی اکسید کلر، تولید هیدروژن، فعال سازی چاه های نفت وعملیات تمیز کردن متفرقه از جمله تمیز کردن فلزات همچنینHCl  که به عنوان اسید موریاتیک شناخته می شود.

HCLهمچنین یک عنصر رایج در بسیاری از واکنش ها و اسید برای کاتالیز فرآیندهای مواد آلی است مثال یک واکنش کربوهیدراتی است که توسط HCL تحریک می شود، مشابه دستگاه گوارش پستانداران هستند.

کنترل pH و خنثی سازی

هم چنین برای تنظیم اسیدی بودن (pH) محلول‌ها به کار می‌رود. OH + HCL → H2O + Cl در خلوص مورد نیاز صنایع (غذایی، دارویی، آب آشامیدنی)، HCL با کیفیت برای تنظیم pH فرایند جریان‌های آبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

HCL

احیا مبدل‌های یونی

هیدروکلریک اسید پر کیفیت در بازسازی یک رزین مبدل یون به کار گرفته می‌شود.

تبادل کاتیون برای حذف یون‌هایی مثل  Na+و Ca2+ از محلول‌های آبی در تولید آب معدنی شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبدل‌های یونی و آب معدنی در تمام صنایع شیمیایی، تولید آب آشامیدنی و اکثر صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دیگر کاربردهای هیدروکلریک اسید

هیدروکلریک اسید در تعداد زیادی از کاربری‌های مقیاس کوچک مثل فرایند چرم سازی، خالص سازی نمک طعام، نظافت و خانه‌داری، و بنای ساختمان‌ها به کار می‌رود.

اسیدزنی چاه نفت یک فرایند معمول در صنعت تولید نفت دریای شمال است.

  برای حل کردن کلسیم کربنات نیز به کار می‌رود به عنوان مثال برای پوسته پوسته کردن کتری‌ها و برای پاک کردن ملات از آجرکاری‌ها.

البته یک مایع خطرناک است که باید با دقت کافی از آن استفاده کرد. ضمن استفاده روی یک آجرکاری، واکنش آن با ملات تا جایی که کل اسید تبدیل شود ادامه می‌یابد و کلسیم کربنات، کربن دی‌اکسید و آب را به همراه دارد:

2 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O

اکثر واکنش‌های شیمیایی HCL در تولید غذا، مواد تشکیل دهنده غذا و افزودنی‌های غذایی به کار گرفته می‌شوند.

محصولات رایج عبارتند از آسپارتام، فروکتوز، سیتریک اسید، لیزین، پروتئین گیاهی هیدرولیز شده با اسید به عنوان مقوی غذایی، و در تولید ژلاتین.

هیدروکلریک اسید مورد استفاده در صنایع غذایی (خیلی خالص) را می‌توان موقع نیاز برای محصول نهایی به کار برد.

ایمنی هیدروکلریک اسید

هیدروکلریک اسید غلیظ مه‌های اسیدی تشکیل می‌دهد.

مه و محلول هر دو تأثیر خورنده بازگشت‌ناپذیری بر بافت انسان با قابلیت تخریب دارند. 

جهت سفارش و خریداسید هیدروکلریک از صفحه فروشگاه بازدید کنید .