ضدعفونی آب با نور فرابنفش UV

ضدعفونی آب با نور فرابنفش UV

ضدعفونی آب با نور فرابنفش UV

طيف نور فرابنفش

ضدعفونی آب با نور فرابنفش UV خاصيت گندزدايي در آب داشته و بر روي DNA ميكروارگانيسم ها تاثير گذاشته وبدين ترتيب مانع از تكثير آنها مي‌شود. 

در طول موجي بين 100nm و 400nm قرار مي‌گيرد. تقسيم‌بندي باندهاي نور فرابنفش به قرار زير است :

1-       طيف UV  با طول موج بين 315 nm  و 400 nm موسوم بهUV-A

2-       طيف UV  با طول موج بين 280 nm  و 315 nm موسوم بهUV-B

3-       طيف UV  با طول موج بين 200 nm  و 280 nm موسوم بهUV-C

4-       طيف UV  با طول موج بين 100 nm  و 200 nm موسوم بهUV-V (Vacuum UV )

نمودار طيف نور فرابنفش در ذيل نمايش داده شده است

طیف نور فرابنفش

نور فرابنفش در طول موج بين 200nm   و 280nm  خاصيت گندزدايي در آب ، داشته و بر روي DNA ميكروارگانيسم ها تاثير گذاشته و آنها را عقيم مي كند و بدين ترتيب مانع از تكثير آنها مي‌شود. بالاترين راندمان اين فرآيند در طول موج 254nm صورت مي گيرد.

اساس كار سيستم مولد نور UV

جهت ضدعفونی آب با نور فرابنفش UV آب پس از فيلتر شدن و حذف ذرات معلق (حتي المقدور تا اندازه 5 ميكرون )

وارد محفظه اي از جنس فولاد ضد زنگ شده (SS316) و در مجاورت نور فرابنفش قرار گرفته و عمل گندزدايي انجام مي‌گيرد .

مهمترين نكات در انتخاب و طراحي سيستم UV‌ به قرار زير است :

1-       ميزان شدت انرژي تابيده شده از لامپ در واحد سطح در دورترين نقطه از لامپ

2-       تعيين ميزان امواج تابيده در طول موج 254nm برحسب درصد

3-       تضمين و تاييد ميزان انرژي مذكور در واحد سطح در پايان طول عمر لامپ

4-       خلوص شيشه لامپ و كوارتز ( پوشش حايل لامپ )

5-       طراحي محفظه به منظور ايجاد جريان چرخشي براي آب ( اين مهم در افزايش راندمان تاثير چشم گيري دارد )

6-       تعداد لامپ‌ها

7-       سيستم هاي كنترل تعبيه شده در تابلو برق

8-       قابليت تجهيز به سيستم ميزان كنترل اشعه تابيده در واحد سطح از لامپ در دورترين نقطه از لامپ در محفظه و نمايش آن

جهت سفارش و خرید سیستم ضدعفونی UV از صفحه فروشگاه بازدید کنید .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.