طراحی،مدیریت و ساخت تجهیزات تصفیه آب تولید آب خالص و لوله کشی استیل انتقال آب و دارو با جوشکاری اربیتال ولدینگ

طراحی،مدیریت و ساخت تجهیزات تصفیه آب تولید آب خالص و لوله کشی استیل انتقال آب و دارو با جوشکاری اربیتال ولدینگ

طراحی،مدیریت و ساخت تجهیزات تصفیه آب تولید آب خالص و لوله کشی استیل انتقال آب و دارو با جوشکاری اربیتال ولدینگ

طراحی اجرا و مدیریت سیستم تصفیه آب و تولید آب خالص شامل سیستم الکترو کلریناتور سیستم چند مرحله ایی اسمز معکوس سیستم الکترو دیونایزرو ضدعفونی کننده ازن و به همراه معتبر سازی و همچنین اجرای لوله کشی استیل و خطوط انتقال دارو با جوشکاری اربیتال ولدینگ ORBITAL WELDING

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو

دسته بندی مقالات

پروژه های شاخص

برچسب ها

تبلیغات