TDSمتر قلمی

TDSمتر قلمی

TDSمتر قلمی

 TDSمتر قلمی چیست؟ 

از دستگاه TDS قلمی که مخفف عبارت Total dissolved solid و به معنای کل مواد جامد محلول در آب می باشد، برای سنجش کیفیت و سختی آب مورد استفاده قرار می گیرد.

همینطور می تواند میزان ذرات محلول مایعات را به خوبی نشان دهد.

واحدی که میزان سختی تی دی اس را بیان می کند، میلیگرم در لیتر می باشد که به اختصار ppm نامیده می شود.

میزان سختی مطلوب در آب شرب 30 ppm تا 90 ppm در نظر گرفته شده است.

اما طبق نظر پزشکان این مقدار سختی آب نباید بالاتر از 500 ppm باشد، زیرا موجب بروز بیماری های بسیاری می شود.

مواد محلول موجود در آب می تواند آلی یا معدنی باشند.

مواد معدنی شامل نیترات، منیزیم، سرب، آهن و گازها می باشد و مواد آلی نیز شامل  مواد شیمیایی آلی و همینطور مواد حاصل از تجزیه گیاهان می باشد.

 

آیا این مواد محلول در آب مضر هستند؟

بسیاری از این مواد محلول در آب به دلیل نامطلوب بودن که شامل مواد معدنی و آلی هستند.

موجب تغییر بو، طعم و همچنین رنگ آب شده و به دلیل ترکیبات شیمیایی می توانند سرطانزا باشند.

البته باید در نظر داشت که تمامی مواد محلول در آب نمی تواند نامطلوب باشد اما درصد مطلوب بودن آن بسیار جزئی است.

سختی کلی در واقع میزان یون های کلسیم و منیزیم که در آب حل شده اند را نشان می دهد.

 

TDSروش های اندازه گیری

میزان سختی و کیفیت آب را از دو طریق می توان اندازه گیری کرد که به شرح زیر است:

آزمایش آب

به این شکل که می توان مقداری از آب مصرفی را به آزمایشگاه برد تا به وسیله کارشناسان مورد آزمایش قرار گیرد. به این ترتیب به میزان املاح موجود در آب پی می بردند.

متر قلمیTDSاستفاده از دستگاه

با استفاده از دستگاه تی دی اس متر قادر خواهید بود تا آب مصرفی خود را تست نمایید.

 

 TDSمتر قلمی

روش کار با دستگاه TDSمتر به چه شکل است؟

دستگاه TDS  مترمانند هر ابزاردارای یک دستور العمل است که با آن میتوان نتیجه بهتری از دستگاه گرفت و از آسیب رسیدن به آن جلوگیری نمود.

TDS  متر قلمی با داشتن یک دهانه و دو الکترود و همینطور حسگرهای تعبیه شده، با هدایت الکتریکی آب می تواند بر اساس محاسباتی که انجام می دهد میزان سختی آب را نشان دهد.

مراحل استفاده از دستگاه تی دی اس متر به ترتیب زیر می باشد:

ابتدا درپوش دستگاه را برداشته و آن را روشن کنید.

مقداری از آب مصرفی را درون ظرفی ریخته و دستگاه را به اندازه 2 اینچ در ظرف قرار دهید.

در برخی مواقع شما در شرایطی قرار میگیرید که امکان خواندن عدد ثبت شده بر روی دستگاه را ندارید.

دستگاه TDS متر قلمی دارای دو عدد باطری کوچک است قسمت بالایی و زیر درپوش قرار گرفته است.

نکات مهم برای استفاده از دستگاه TDS متر

بهتر است که از دستگاه TDS متر برای آزمایش کردن آب در دمای 25 درجه استفاده کنید.

دمای بالای آب باعث خطا می شود ومی تواند به دستگاه آسیب زده و موجب از کار افتادن آن شود.

 

جهت خرید دستگاه TDS  متر قلمی می توانید از صفحه فروشگاه سایت بازدید کنید.

فروشگاه