نمایش دادن همه 5 نتیجه

 • آنتی اسکالانت فلوکون 260 گالن 20 لیتری

  1,550,000 تومان
 • اسید کلریدریکHCL

  250,000 تومان
 • NaOH-Gallon

  سودNaOH

  875,000 تومان
 • متابی سولفیت سدیم

  متا بی سولفیت سدیم 25 کیلوگرم

  1,100,000 تومان
 • هیپوکلریت سدیم

  کلر مایع (هیپو کلریت سدیم)