فروشگاه

 • دستگاه UV تصفیه آب

 • دستگاه اندازه گیری  شدت UV-C

 • ممبران 4  اینچ فیلمتک

 • بست ویکتالیک DN 40

  بست ویکتالیک استیل DN40

 • کلر جامد

  کلر جامد(هیپوکلریت کلسیم)

 • ضد خوردگی مدار بسته

  ضد خوردگی مدار بسته

 • محافظ رسوب و خوردگی

  محافظ رسوب و خوردگی دیگ بخار

 • ضد میکروب و جلبک برج خنک کن

  ضد میکروب و جلبک برج خنک کن

 • آنتی اسکالانت قلیایی

  آنتی اسکالانت قلیایی

 • سیلیس تصفیه آب

  سیلیس تصفیه آب

 • سختی گیر اتوماتیک مجتمع مسکونی

 • فیلتر دیسکی 2 اینچ 120 میکرون

  فیلتر دیسکی 2 اینچ 120 میکرون

 • گیج فشار 16 بار خطی

 • گیج فشار 10 بار تابلویی

 • گیج فشار 16 بار تابلویی

 • براکت جوشی هوزینگ جامبو

 • نازل فیلتر فلزی  سایز 1/2 اینچ

 • نازل بالا و پایین

  نازل بالا و پایین مخزن FRP سایز1 اینچ

 • نازل بالا و پایین مخزن FRP سایز 3/4 اینچ

  نازل بالا و پایین مخزن FRP سایز 3/4 اینچ

 • کپ پرشروسل 8 اینچ

 • کپ پرشروسل 4 اینچ   

 • گیج فشار دیافراگمی

  گیج فشار دیافراگمی استیل

 • ممبران 8 اینچ فیلمتک

 • ممبران 4  اینچ فیلمتک

 • پمپ تزریق

  دوزینگ پمپ

 • NaOH-Gallon

  سودNaOH

 • اسید کلریدریکHCL

 • شیر دیافراگمی استیل

  شیر-دیافراگمی-استیل-316l-سایز-50

 • شیر دیافراگمی استیل 316l سایز 25

  شیر دیافراگمی استیل 316L سایز 38

 • کفشور استیل

  کفشور استیل صنایع دارویی و غذایی سایز90

 • کفشور استیل

  کفشور استیل صنایع دارویی و غذایی سایز 63

 • شیر دیافراگمی استیل زیرو ددلگ 3way سایز 38 به 19

  شیر دیافراگمی استیل زیرو ددلگ 3way سایز 38 به 19

 • شیر دیافراگمی استیل 316l سایز 25

  شیر دیافراگمی استیل 316L سایز 25

 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون 40 اسلیم

  فیلتر پلی پروپیلن 40 اینچ 1 میکرون اسلیم

 • متابی سولفیت سدیم

  متا بی سولفیت سدیم 25 کیلوگرم

 • ژل سیم سیلور p1000

  ژل سیم سیلور SEAM SILVER P-2000

 • آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

 • آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

  آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

 • مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل

  درپوش پلاستیکی کپ پرشر وسل 3/4 اینچ

 • مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل

  درپوش پلاستیکی کپ پرشر وسل 1 اینچ

  40,000 تومان