نمایش 1–36 از 43 نتیجه

 • SDI متر

  SDI متر

  8,700,000 تومان مالیات
 • TDS متر قلمی HM

  TDS متر قلمی

  115,000 تومان مالیات
 • TDS و هدایت سنج آنلاین

  TDS/EC متر آنلاین مدل CCT-3320V مارک CREATE

  850,000 تومان مالیات
 • آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

  110,000 تومان مالیات
 • آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

  آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

  155,000 تومان مالیات
 • آزمایش آب

  آزمایش آب

  165,000 تومان مالیات
 • آزمایش پساب2

  آزمایش پساب

  455,000 تومان مالیات
 • آنتی اسکالانت فلوکون 260 گالن 20 لیتری

  760,000 تومان مالیات
 • آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

  آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

  10,000 تومان مالیات
 • آچار هوزینگ جانبو

  آچار هوزینگ فیلتر جانبو

  12,000 تومان مالیات
 • آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

  480,000 تومان مالیات
 • آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آچار کپ پرشر وسل 8 اینچ

  680,000 تومان مالیات
 • ازن ژنراتور 1.5 گرم

  ازن ژنراتور 1.5 گرم

  3,000,000 تومان مالیات
 • اورینگ بیرونی کپ پرشر وسل 4 اینچ

  اورینگ بیرونی کپ پرشروسل 4 اینچ

  12,000 تومان مالیات
 • اورینگ بیرونی کپ پرشروسل 8 اینچ

  38,000 تومان مالیات
 • بست ویکتالیک DN 40

  بست ویکتالیک استیل DN40

  335,000 تومان مالیات
 • شیر اتوماتیک سختی گیر JY

  شیر تمام اتوماتیک سختی گیر 1 اینچ JY

  2,750,000 تومان مالیات
 • شیر نیمه اتوماتیک فیلتر شنی

  شیر سه حالته فیلترشنی و کربنی 1 اینچ

  750,000 تومان مالیات
 • شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر

  شیرنیمه اتوماتیک سختی گیر ورودی خروجی 1 اینچ به 1/2 2 اینچ

  640,000 تومان مالیات
 • شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر

  شیرنیمه اتوماتیک سختی گیر ورودی خروجی 1/2 1 اینچ به 4 اینچ

  1,550,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-15D طرح جورج فیشر 40-400 L/H

  410,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 160-1600 L/H

  420,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 250-2500 L/H

  430,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 300-3000 L/H

  450,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 0.4- 4 M3/H

  650,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1- 10 M3/H

  950,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1.6- 16 M3/H

  1,000,000 تومان مالیات
 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون 40 اسلیم

  فیلتر پلی پروپیلن 40 اینچ 1 میکرون اسلیم

  65,000 تومان مالیات
 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون 40 اسلیم

  فیلتر کارتریج (PP) پلی پروپیلن 40 اینچ 5 میکرون (اسلیم)

  65,000 تومان مالیات
 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون اسلیم

  فیلتر کارتریج (PP) پلی پروپیلن ۲۰ اینچ ۵ میکرون (اسلیم)

  45,000 تومان مالیات
 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون

  فیلتر کارتریجی (PP) پلی پروپیلن ۲۰ اینچ ۵ میکرون (جامبو)

  65,000 تومان مالیات
 • فیلتر 0.45 میکرون

  فیلتر0.45 میکرون

  1,600,000 تومان مالیات
 • متابی سولفیت سدیم

  متا بی سولفیت سدیم 25 کیلوگرم

  500,000 تومان مالیات
 • مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل

  مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل 1 اینچ

  10,000 تومان مالیات
 • مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل

  مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل 3/4 اینچ

  8,500 تومان مالیات
 • هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم

  هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم”20 با ورودی خروجی “3/4

  200,000 تومان مالیات