نازل فیلتر فلزی  سایز 1/2 اینچ

نازل فیلتر فلزی  سایز 1/2 اینچ

نازل فیلتر فلزی  سایز 2/1 اینچ

جنس:  ABS

منفذ شیار : 0.2 (mm)

توضیحات

نازل فیلتر فلزی  سایز 1/2 اینچ

نازل فیلتر فلزی  سایز 2/1 اینچ وسیله ای هستند که آب وارد شده در داخل فیلترهای شنی،کربنی و رزینی  را یکنواخت می کنند تا آب با جریان یکسان و به طور مساوی بر کل فیلتر وارد شود.

مخازن فلزی جهت جلوگیری از فرار رزین و سیلیس به همراه آب هنگام عملکرد یا در زمان بکواش یا احیا   مورد استفاده قرار می گیرند.

از  نازل ها با منافذ کمتر از قطر رزین و سیلیس بوجود می آید.

شیار روی نازل فیلتر بستگی به سایز دانه های مواد داخل مخازن فلزی دارد، که معمولا بین ۰٫۱ تا ۰٫۵ است.

انواع نازل ها در تصفیه آب و فاضلاب :

فیلتر شنی

فیلتر کربن

سختی گیر رزینی

میکس بدپ

جهت سفارش نازل فیلتر فلزی  سایز 2/1 اینچ باما تماس بگیرید.

تماس باما