آب در صنعت داروسازی

آب در صنعت داروسازی

آب در صنعت داروسازی

آب خالص در صنعت داروسازی PW : Purified Water

 آب در صنعت داروسازی به عنوان اکسپیان در ساخت محصولات غیرتزریقی و سایر مصارف داروئی از قبیل شستشوی دستگاهها و محیط های ساخت محصولات غیر استریل به کار می رود.

در فرآیندهای تولید صنعت داروسازی، آب یکی از پرمصرف ترین عناصر است که جزء اصلی فرمولاسیون های مختلف، لوازم آرایشی، لوسیون ها و سایر فرآورده های دارویی است.

در واقع آب به عنوان ماده اولیه اصلی در کاربردهای تولید دارو محسوب می شود.

آب برای مصارف دارویی نه تنها به عنوان ماده خام استفاده می شود، بلکه معمولاً برای فرآیندهای تمیز کردن و شستشوی مورد نیاز در کارخانه فرآوری مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین یک عامل معمولی برای تمیز کردن راکتورها و سایر تجهیزات دارویی است.

آب خالص PW باید کلیه ویژگی های یونی و ناخالصی را طبق منوگراف مربوطه درUSP را دارا بوده و از

آلودگی های میکروبی محافظت گردد. 

انواع آب خالص در صنعت داروسازی

آب در صنعت داروسازری
شکل1

 

  • آب برای تزریق WFI : Water For Injection

برای تزریق به عنوان اکسیپیان در ساخت فرآورده های تزریقی و سایر فرآوردها که محتوای اندوتوکسین آنها باید تحت کنترل باشد.

باید کلیه ویژگی های یونی و ناخالصی را طبق منوگراف مربوطه درUSP را دارا بوده و از آلودگی های میکروبی محافظت گردد.

 

آب در صنعت داروسازی
شکل2

   

  • آب با درجه خلوص بسیار بالا HPW

در فارماکوپه اروپا و بریتانیا این نوع آب علاوه بر آب خالص و برای تزریق تعریف شده است.

بر اساس فارماکوپه اروپا این نوع آب در تولید فرآورده های دارویی در زمانی که کیفیت بیولوژیکی بالا مد نظر باشد ،به جز مواردی که آب برای تزریق مورد نیاز باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق تعریف فارماکوپه اروپا این نوع آب با فرآیندهای غیر تقطیر مانند دوبار اسمز معکوسdouble RO که با فرآیندهایی مثل اولترافیلتراسیون یا دیونیزاسیون تولید می شود.

 

 

  • آب برای همودیالیزWater For Hemodialysis

این نوع آب برای رقیق سازی محلول های غلیظ همودیالیز استفاده می شود.

آب برای همودیالیز در بسته بندی مناسب نفوذ ناپذیر به ورود آلودگی های شیمیایی و میکروبی بسته بندی می شود.

آب برای همودیالیز برای تزریق نامناسب بوده و فاقد هر گونه ماده آنتی باکتریال می باشد.

خصوصیات میکروبی آب برای همودیالیز طبق فارماکوپه ایالات متحده USP در جدول زیر خلاصه شده است.

آب برای همودیالیزWater For Hemodialysis 

PS: Pure Steam

بخار تمیز بعنوان استریل کننده سطوح یا ابزار متخلخل، استریلیزاسیون یا تمیزکاری با تزریق مستقیم بخار و با افزایش دما در فرآیندهای ساخت (تزریق بخار در فضای بین دو جداره و سل های ساخت دو جداره) استفاده می شود.

 

بخار خالص PS: Pure Steam 

   

  • آب های که در USP که بصورت بسته بندی ارائه می شوند

1-آب خالص استریل (sterile purified water)

2-آب برای تزریق استریل  (Sterile Water For Injection)SWFI

3-آب برای تزریق باکتریواستاتیک (Bacteriostatic Water For Injection )

4- آب استریل جهت شستشو (Sterile Water For Irrigation)

5-آب استریل برای مصارف استنشاقی(Sterile Water Inhalation)

  • آب-در-صنعت-داروسازی
    آب در صنعت داروسازی

جهت سفارش انواع آب در داروسازی باما تماس بگیرید.

تماس باما

 

 

جستجو

دسته بندی مقالات

آخرین مقالات

برچسب ها

تبلیغات