sky-main-page

شاخص لجن SDI

شاخص لجن SDI

شاخص لجن SDI

 

شاخص لجن SDI چیست؟

SDI (Silt Density Index) شاخص اندازه گیری لجن یا شاخص گرفتگی فیلتر است.

کلیه ذرات معلق و نامحلول آب بزرگتر از 0.45 میکرون، با این شاخص اندازه گیری می شود.

شاخص تراکم لجن یا پتانسیل ایجاد فولینگ جهت اندازه گیری ذرات معلق آب خام ورودی به ممبرانهای اسمز معکوس کاربرد دارد.

نکات مهم شاخص لجن SDI

بالا بودن میزان SDI آب ورودی به ممبرانهای  RO موجب کاهش تولید در طول روز می شود.

بهترین عدد SDI برای ورود به ممبرانها دستگاه اسمز معکوس , (بر اساس پیشنهاد سازندگان مختلف ممبران) کوچکتر از 3 است.

در صورتیکه SDI آب ورودی به ممبران بزرگتر از 5 باشد , در کمتر از چند هفته ممبرانها با گرفتگی شدید و کاهش تولید مواجه می شوند و برای رفع مشکل طراحی , پیش تصفیه مناسب توصیه می گردد.

اندازه گیری SDI آب خام جهت طراحی سیستم پیش تصفیه ضروری است.

هرچه SDI آب ورودی بشتر باشد مراحل فیلتراسیون پیش تصفیه نیز می بایست بیشتر در نظر گرفته شود.

اندازه گیری SDI  قبل و بعد از سیستم های پیش تصفیه اسمز معکوس جهت اطمینان از عملکرد صحیح فیلتراسیون و همچنین طراحی ممبران های اسمزمعکوس RO ضروری است.

درواقع هرچه SDI آب ورودی به اسمز معکوس بیشتر باشد، احتمال گرفتگی آنها بیشتر است.

اندازه گیری SDI میزان افت دبی آب از یک فیلتر با اندازه و قطر استاندارد (0.45  میکرون،47 میلیمتر) در شرایط ثابت فشار (2 بار یا  PSI 30) برای یک زمان مشخص را نشان می دهد.

عکس از فیلتر آزمایش SDI
عکس از فیلتر آزمایش SDI


برتری شاخص SDI نسبت به کدورت


در شاخص SDI کلیه ذرات بزرگتر از 0.45 میکرون اندازه گیری می شود.
نوع , رنگ و حتی حجم ذرات معلق در SDI قابل مشاهده است.
دقت شاخص SDI بیشتر است.
نوع ذرات معلق جمع شده روی فیلتر در تست SDI را می توان با کمک آزمایشگاه مشخص کرد.
فاکتور گرفتگی فیلتر روشی است که جهت بررسی کارایی فیلتراسیون(میکرون فیلتر اولترافیلتراسیون,نانوفیلتراسیون وممبران RO) کاربرد دارد.
در صورتی که قبل و بعد از فرآیند فیلتراسیون تغییر در ضریب SDI رخ ندهد عملیات فیلتراسیون  به درستی صورت نمی گیرد.

رنگ و ظاهر فیلتر در آزمایش SDI می تواند شاخص مناسبی برای تشخیص عوامل رسوب گذار بر روی ممبران و راندمان پیش تصفیه باشد.

شاخص لجن SDI
شاخص لجن SDI

گزارش اندازه گیری شاخص اندازه گیری  لجن(SDI)


در گزارش اطلاعات زیر می بایست ارائه گردد:
• SDI با ایندکس T که نشان دهنده مدت زمان آزمایش (به دقیقه) می باشد. برای مثال SDI15 نشان دهنده مقدار SDI بعد از 15 دقیقه زمان آزمایش می باشد.
• دمای آب قبل و بعد آزمایش
• نام شرکت سازنده فیلتر 45% میکرومتر به همراه مشخصات فیلتر که توسط شرکت سازنده ارائه می شود.

دیاگرام SDI متر
دیاگرام SDI متر


بررسی نتایج شاخص گرفتگی فیلتر

SDI  کمتر از 4

معمولاآب با SDI کمتر از 4 به عنوان منبع آب با پتانسیل گرفتگی ذره های پایین در نظر گرفته می شود. در صورت استفاده از این آب برای سیستم نمک زدایی انتظار می رود شار در طول دوره بهره برداری با سرعت کمی کاهش پیدا کند (10 تا 15 درصد کاهش تولید پس از 3 تا 4 ماه دوره بهره برداری ).

SDI  بین 2 تا 4

مقدار SDI15 در محدوده 2 تا 4 نشان دهنده عملکرد مطلوب سیستم پیش تصفیه بوده و اگر سیستم پیش تصفیه آب را تا مقدار SDI15 کمتر از 3 تصفیه نماید، نشان دهنده راندمان عالی سیستم پیش تصفیه در حذف ذرات می باشد.
 آب با SDI15 کمتر از 2 عموما” دارای حداقل پتانسیل گرفتگی ذره ای بوده و هر شش ماه یکبار نیاز به شستشوی ممبران می باشد. (در استاندارد های صنعتی شستشو می بایست هر 3 تا 4 ماه یکبار انجام گیرد).

SDI  کمتر از 1

در SDI15 کمتر از 1  افزایش فشار بر روی ممبران آهسته بوده و بازه های شستشوی ممبران در این شرایط  12 ماه یا بیشتر می باشد.

به منظور ضمانت عملکرد، شرکت های سازنده ممبران ها معمولا SDI15 کمتر از 5 را برای یک منبع آب خوراک در تمامی شرایط الزام نموده و در 95 درصد زمان های بهره برداری این مقدار می بایست کمتر از 4 باشد.

SDI  بیشتر از 5

SDI15 بیش از 5  آب نشان دهنده حضور میزان زیادی از ذرات بوده که می توانند عامل رسوب گذاری بر روی ممبران باشند. لذا استفاده از این منبع آب به طور مستقیم به عنوان آب خوراک برای سیستم RO ، به دلیل اینکه سرعت رسوب گذاری بر روی ممبران را بشدت افزایش می دهد، مناسب نمی باشد. برای منبع آب با SDI15 بیش از 5 پیشنهاد می گردد انجام آزمایش در بازه های 5 و 10 دقیقه انجام گردیده و در نتیجه ، نتایج معنادارتری را ارائه خواهد نمود.

محدودیت های شاخص تراکم سیلت (SDI)

 آزمایش SDI بر مبنای فیلتراسیون آب  از طریق ممبران های میکرو فیلتر (MF) با قطر چشمه 0.45 می باشد.آزمایش SDI نشان دهنده بخشی از ذرات و کلوئیدهای آب می باشد که بر روی این فیلتر باقی مانده و نمی توانند عبور نمایند. این در حالیست که ذرات با قطر کمتر از 0.45 میکرومتر از صافی در آزمایش SDI عبور کرده و در اندازه گیری شاخص SDI نقشی ایفا نمی کند اما در گرفتگی ممبران ها ی اسمز معکوس RO نقش موثری دارند.

روش های کاهش SDI

جهت حذف ذرات جامد قابل مشاهده و بر مبنای ویژگی های آب ورودی و کاهش میزان SDI مدنظر انتخاب می شود:
۱-استفاده از مواد منعقد کننده جهت لخته سازی و ته نشینی به همراه فیلتراسیون جهت آب ها با SDI بالا
۲- پیش تصفیه با تزریق هوای فشرده (DAF) جهت جداسازی ذرات کلوئیدی و سپس فیلتراسیون بر اساس مشخصات آب خام ورودی
۳-فیلتراسیون با بستر شن و آنتراسیت به صورت آهسته یا سریع بسته به حجم و شرایط آب ورودی
۴-اولترافیلتراسیون (UF) جهت تولید آب با SDI خیلی پایین

جهت  خرید SDI متر از صفحه فروشگاه بازدید یا باما تماس بگیرید.

تماس با ما

ویدیو SDI آب چیست؟

 

جستجو

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

دسته بندی مقالات

آخرین مقالات

برچسب ها

تبلیغات

کلینیک تصفیه آب ایران