نمایش 1–36 از 43 نتیجه

  • SDI متر

    SDI متر

    8,700,000 تومان مالیات
  • TDS متر قلمی HM

    TDS متر قلمی

    115,000 تومان مالیات
  • TDS و هدایت سنج آنلاین

    TDS/EC متر آنلاین مدل CCT-3320V مارک CREATE

    850,000 تومان مالیات
  • آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

    آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

    110,000 تومان مالیات
  • آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

    آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

    155,000 تومان مالیات
  • آزمایش آب

    آزمایش آب

    165,000 تومان مالیات
  • آزمایش پساب2

    آزمایش پساب

    455,000 تومان مالیات
  • آنتی اسکالانت فلوکون 260 گالن 20 لیتری

    760,000 تومان مالیات
  • آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

    آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

    10,000 تومان مالیات
  • آچار هوزینگ جانبو

    آچار هوزینگ فیلتر جانبو

    12,000 تومان مالیات
  • آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

    آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

    480,000 تومان مالیات
  • آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

    آچار کپ پرشر وسل 8 اینچ

    680,000 تومان مالیات
  • ازن ژنراتور 1.5 گرم

    ازن ژنراتور 1.5 گرم

    3,000,000 تومان مالیات
  • اورینگ بیرونی کپ پرشر وسل 4 اینچ

    اورینگ بیرونی کپ پرشروسل 4 اینچ

    12,000 تومان مالیات
  • اورینگ بیرونی کپ پرشروسل 8 اینچ

    38,000 تومان مالیات
  • بست ویکتالیک DN 40

    بست ویکتالیک استیل DN40

    335,000 تومان مالیات
  • شیر اتوماتیک سختی گیر JY

    شیر تمام اتوماتیک سختی گیر 1 اینچ JY

    2,750,000 تومان مالیات
  • شیر نیمه اتوماتیک فیلتر شنی

    شیر سه حالته فیلترشنی و کربنی 1 اینچ

    750,000 تومان مالیات
  • شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر

    شیرنیمه اتوماتیک سختی گیر ورودی خروجی 1 اینچ به 1/2 2 اینچ

    640,000 تومان مالیات
  • شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر

    شیرنیمه اتوماتیک سختی گیر ورودی خروجی 1/2 1 اینچ به 4 اینچ

    1,550,000 تومان مالیات
  • فلومترLZS

    فلومتر LZS-15D طرح جورج فیشر 40-400 L/H

    410,000 تومان مالیات
  • فلومترLZS

    فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 160-1600 L/H

    420,000 تومان مالیات
  • فلومترLZS

    فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 250-2500 L/H

    430,000 تومان مالیات
  • فلومترLZS

    فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 300-3000 L/H

    450,000 تومان مالیات
  • فلومترLZS

    فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 0.4- 4 M3/H

    650,000 تومان مالیات
  • فلومترLZS

    فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1- 10 M3/H

    950,000 تومان مالیات
  • فلومترLZS

    فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1.6- 16 M3/H

    1,000,000 تومان مالیات
  • فیلتر پروپیلنی 5میکرون 40 اسلیم

    فیلتر پلی پروپیلن 40 اینچ 1 میکرون اسلیم

    65,000 تومان مالیات
  • فیلتر پروپیلنی 5میکرون 40 اسلیم

    فیلتر کارتریج (PP) پلی پروپیلن 40 اینچ 5 میکرون (اسلیم)

    65,000 تومان مالیات
  • فیلتر پروپیلنی 5میکرون اسلیم

    فیلتر کارتریج (PP) پلی پروپیلن ۲۰ اینچ ۵ میکرون (اسلیم)

    45,000 تومان مالیات
  • فیلتر پروپیلنی 5میکرون

    فیلتر کارتریج (PP) پلی پروپیلن ۲۰ اینچ ۵ میکرون (جامبو)

    65,000 تومان مالیات
  • فیلتر 0.45 میکرون

    فیلتر0.45 میکرون

    1,600,000 تومان مالیات
  • متابی سولفیت سدیم

    متابی سولفیت سدیم 25 کیلوگرم

    500,000 تومان مالیات
  • مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل

    مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل 1 اینچ

    10,000 تومان مالیات
  • مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل

    مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل 3/4 اینچ

    8,500 تومان مالیات
  • هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم

    هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم”20 با ورودی خروجی “3/4

    200,000 تومان مالیات