نمایش 1–36 از 43 نتیجه

 • SDI متر

  SDI متر

  11,500,000 تومان مالیات
 • TDS متر قلمی HM

  TDS متر قلمی

  150,000 تومان مالیات
 • TDS و هدایت سنج آنلاین

  TDS/EC متر آنلاین مدل CCT-3320V مارک CREATE

  900,000 تومان مالیات
 • آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

  150,000 تومان مالیات
 • آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

  آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

  200,000 تومان مالیات
 • آزمایش آب

  آزمایش آب

  250,000 تومان مالیات
 • آزمایش پساب2

  آزمایش پساب

  750,000 تومان مالیات
 • آنتی اسکالانت فلوکون 260 گالن 20 لیتری

  900,000 تومان مالیات
 • آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

  آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

  25,000 تومان مالیات
 • آچار هوزینگ جانبو

  آچار هوزینگ فیلتر جانبو

  35,000 تومان مالیات
 • آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

  800,000 تومان مالیات
 • آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آچار کپ پرشر وسل 8 اینچ

  900,000 تومان مالیات
 • ازن ژنراتور 1.5 گرم

  ازن ژنراتور 1.5 گرم

  3,500,000 تومان مالیات
 • اورینگ بیرونی کپ پرشر وسل 4 اینچ

  اورینگ بیرونی کپ پرشروسل 4 اینچ

  30,000 تومان مالیات
 • اورینگ بیرونی کپ پرشروسل 8 اینچ

  45,000 تومان مالیات
 • بست ویکتالیک DN 40

  بست ویکتالیک استیل DN40

  450,000 تومان مالیات
 • شیر اتوماتیک سختی گیر JY

  شیر تمام اتوماتیک سختی گیر 1 اینچ JY

  3,200,000 تومان مالیات
 • شیر نیمه اتوماتیک فیلتر شنی

  شیر سه حالته فیلترشنی و کربنی 1 اینچ

  950,000 تومان مالیات
 • شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر

  شیرنیمه اتوماتیک سختی گیر ورودی خروجی 1 اینچ به 1/2 2 اینچ

  880,000 تومان مالیات
 • شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر

  شیرنیمه اتوماتیک سختی گیر ورودی خروجی 1/2 1 اینچ به 4 اینچ

  2,100,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-15D طرح جورج فیشر 40-400 L/H

  480,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 160-1600 L/H

  500,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 250-2500 L/H

  480,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 300-3000 L/H

  500,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 0.4- 4 M3/H

  800,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1- 10 M3/H

  1,200,000 تومان مالیات
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1.6- 16 M3/H

  1,200,000 تومان مالیات
 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون 40 اسلیم

  فیلتر پلی پروپیلن 40 اینچ 1 میکرون اسلیم

  85,000 تومان مالیات
 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون 40 اسلیم

  فیلتر کارتریج (PP) پلی پروپیلن 40 اینچ 5 میکرون (اسلیم)

  80,000 تومان مالیات
 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون اسلیم

  فیلتر کارتریج (PP) پلی پروپیلن ۲۰ اینچ ۵ میکرون (اسلیم)

  70,000 تومان مالیات
 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون

  فیلتر کارتریجی (PP) پلی پروپیلن ۲۰ اینچ ۵ میکرون (جامبو)

  85,000 تومان مالیات
 • فیلتر 0.45 میکرون

  فیلتر0.45 میکرون

  1,900,000 تومان مالیات
 • متابی سولفیت سدیم

  متا بی سولفیت سدیم 25 کیلوگرم

  650,000 تومان مالیات
 • مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل

  مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل 1 اینچ

  25,000 تومان مالیات
 • مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل

  مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل 3/4 اینچ

  20,000 تومان مالیات
 • هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم

  هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم”20 با ورودی خروجی “3/4

  280,000 تومان مالیات