شیر تمام اتوماتیک سختی گیر 1 اینچ JY

شیر تمام اتوماتیک سختی گیر 1 اینچ JY

شیر تمام اتوماتیک سختی گیر 1 اینچ مارک JY

دارای 5 موقعیت : سرویس ، بکواش ، احیاء ، مکش آب از منبع نمک و شستشوی سریع می باشند.
جهت نصب  بر روی مخزنهای Frp

کلیه پارامترها قابل تنظیم

دبی عبوری 3-6 M3/H

سایز ورودی و خروجی ا اینچ

سایز اتصال به مخزن 1/2 2  اینچ

فشار مناسب تا 0.6 MP

دمای کاری تا 50 درجه سانتیگراد

توضیحات

شیر تمام اتوماتیک سختی گیر 1 اینچ JY

  • شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر

    شیرنیمه اتوماتیک سختی گیر ورودی خروجی 1/2 1 اینچ به 4 اینچ