ازن ژنراتور 1.5 گرم

ازن ژنراتور 1.5 گرم

ازن ژنراتور با تولید ازن به مقدار 1.5 گرم بر ساعت.

قابلیت ضدعفونی کننده آب و هوا

دارای شلنگ و سنگ هوا جهت ضدعفونی آب آشامیدنی، گوشت و مرغ، میوه و سبزیجات و کلیه سطوح.

جهت ضدعفونی کننده آب و هوا مصارف خانگی،کلینیک های پزشکی، ادارات، رستوران، آرایشگاهها، داخل خودرو و کلیه محیط های پرتردد.

توضیحات

ازن ژنراتور 1.5 گرم

ازن ژنراتور 1.5 گربا تولید ازن به مقدار 1.5 گرم بر ساعت.

قابلیت ضدعفونی کننده آب و هوا

دارای شلنگ و سنگ هوا جهت ضدعفونی آب آشامیدنی، گوشت و مرغ، میوه و سبزیجات و کلیه سطوح.

جهت ضدعفونی کننده آب و هوا مصارف خانگی،کلینیک های پزشکی، ادارات، رستوران، آرایشگاهها، داخل خودرو و کلیه محیط های پرتردد.

ازن ژنراتورها چگونه کار می کنند؟

ژنراتورهای ازن بار الکتریکی را به هوای عبوری اعمال می کنند. این امر برخی از اتم‌های عادی اکسیژن را به اتم‌های منفرد ناپایدار تقسیم می‌کند که با سایر مولکول‌های O2 پیوند می‌یابند و O3 را تشکیل می‌دهند.

ژنراتورهای ازن با تجزیه مولکول‌های اکسیژن (O2) به اتم‌های منفرد، ازن را تولید می‌کنند و سپس به مولکول‌های دیگر اکسیژن در هوا متصل می‌شوند تا ازن (O3) را تشکیل دهند. طبق گفته انجمن بین المللی مشاوران هوای داخلی خبره (InterNACHI) آنها این کار را به یکی از دو روش انجام می دهند.

ژنراتورهای اوزون توسط:

تخلیه تاج خاموش: این ماشین ها از تخلیه الکتریکی برای تولید اوزون با تقسیم مولکول های معمولی اکسیژن موجود در هوا به اتم های منفرد استفاده می کنند. سپس این اتم ها به مولکول های O2 دیگر در هوا متصل می شوند تا ازن (O3) را تشکیل دهند.
تشعشعات فرابنفش: این فرآیند تولید ازن شبیه نحوه تقسیم تابش فرابنفش خورشید برای تشکیل اتم‌های اکسیژن منفرد است. به گفته InterNACHI، این فرآیند نسبت به تخلیه کرونا کارایی کمتری دارد.

 

تماس با ما:

تماس باما

  • کلر جامد

    کلر جامد(هیپوکلریت کلسیم)