آچار هوزینگ فیلتر جانبو

آچار هوزینگ فیلتر جانبو

آچار جهت باز بسته کردن و آببند کردن هوزینگ فیلتر های جانبو

(هوزینگ فیلتر های جانبو برای جادهی فیلترهایی با قطر 4 اینچ استفاده می شوند)

توضیحات

آچار هوزینگ فیلتر جانبو

از آچار هوزینگ فیلتر جانبو برای باز کردن مخزن های محفظه فیلتر آب برای تعویض فیلترها یا انجام تعمیرات سیستم استفاده کنید.

توجه:

از آچار فیلتر برای محکم کردن محفظه فیلتر روی سیستم فیلتراسیون آب استفاده نکنید. زیرا ممکن است اورینگ در اثر سفت شدن بیش از حد آسیب ببیند. اگر مطمئن نیستید که آچار فیلتر با محفظه شما کار می کند، ابعاد ارائه شده را بررسی کنید.  همچنین تعداد دندانه های روی آچار را با تعداد دنده های محفظه خود مقایسه کنید.

ابعاد تقریبی محفظه فیلتر 4.5 “OD x 11.4” طول است.  محفظه های فیلتر برای کارتریج های فیلتر با اندازه استاندارد 10 اینچ (طول 2-2.75 اینچ x 9.75 اینچ) استفاده می شود.

تماس با ما:

تماس باما