آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

آچار جهت باز بسته کردن و آببند کردن هوزینگ فیلتر های اسلیم

(هوزینگ فیلتر های اسلیم برای جادهی فیلترهایی با قطر 2.5 اینچ استفاده می شوند)

توضیحات

آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

آچار برای محفظه فیلتر 2P 20 اینچی باریک
به باز کردن محفظه به منظور تعویض کارتریج فیلتر کمک می کند

تماس با ما:

تماس باما

  • آچار هوزینگ جانبو

    آچار هوزینگ فیلتر جانبو

  • هوزینگ فیلتر جامبو

    هوزینگ فیلتر کارتریج جامبو “20 با ورودی خروجی “1