آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

آچار جهت باز بسته کردن و آببند کردن هوزینگ فیلتر های اسلیم

(هوزینگ فیلتر های اسلیم برای جادهی فیلترهایی با قطر 2.5 اینچ استفاده می شوند)

توضیحات

آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

  • آچار هوزینگ جانبو

    آچار هوزینگ فیلتر جانبو

  • هوزینگ فیلتر جامبو

    هوزینگ فیلتر کارتریج جامبو “20 با ورودی خروجی “1