هوزینگ فیلتر کارتریج جامبو “20 با ورودی خروجی “1

هوزینگ فیلتر کارتریج جامبو “20 با ورودی خروجی “1

هوزینگ فیلتر کارتریج جامبو “20 با ورودی خروجی “1

جنس:پلاستیک مخصوص فود گرید

هوزینگ جامبو 20 اینچ  برای استفاده در صنایع و جاهایی کاربرد دارد که مصرف و دبی آب بالایی دارند. داخل هوزینگ های 20 اینچ از فیلترهای کارتریج با قطرهای 4 تا 4.5 اینچ استفاده می شود.  ورودی و خروجی 1 اینچ می باشد.

توضیحات

هوزینگ فیلتر کارتریج جامبو “20 با ورودی خروجی “1