سودNaOH

سودNaOH

سودNaOH

سود مایع 50% NaOH

گالن 20 لیتری

کاربرد NaOH در تصفیه آب:

  • تنظیمPH
  • شستشوی ممبران های RO
  • احیای رزین های آنیونی
  • حذف دی اکسید کربن آب
  • در آب سخت
  • حذف فلزات سنگین
  • بازدارنده خوردگی

توضیحات

سود NaOH

سدیم هیدروکسید (به انگلیسی: Sodium hydroxide) یا سود سوزآور (به انگلیسی: Caustic Soda) ترکیبی معدنی با فرمول شیمیایی NaOH است. سودNaOH یک ترکیب یونی جامد سفیدرنگ است که از کاتیون سدیم (+Na) و آنیون هیدروکسید (OH) تشکیل شده‌است.

برای شستشوی ممبران ها یا احیاء رزین ها سود باید ها و غلظت مناسب را رعایت نمود.

عدم توجه به غلظت سود موجب آسیب شدید به رزین ها و ممبران های RO می شود.