آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

جهت اتصال و آببندی کپ به ممبران ها کاربرد دارد.

جنس: UPVC  و دارای دو عدد اورینگ EPDM

توضیحات

آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ قطعه ایی ضروری است که جهت اتصال بین کپ و ممبرین قرار می گیرد.

تماس با ما:

تماس باما