آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

جهت اتصال و آببندی کپ به ممبران ها کاربرد دارد.

جنس: UPVC  و دارای دو عدد اورینگ EPDM

توضیحات

آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ جهت اتصال و آببندی کپ به ممبران ها کاربرد دارد.جنس UPVC  و دارای دو عدد اورینگ EPDM

تماس با ما:

تماس باما