فیلتر0.45 میکرون

فیلتر0.45 میکرون

بسته 100 عددی فیلتر0.45 میکرون نیترات سلولزی استریل

جهت اندازه گیری تست SDI

مارک MICROLAB ساخت چین تحت لیسانس آمریکا

توضیحات

فیلتر0.45 میکرون

بست 100 عددی فیلتر0.45 میکرون نیترات سلولزی استریل

جهت اندازه گیری تست SDI

مارک MICROLAB ساخت چین تحت لیسانس آمریکا

 

فیلتر 0.45 میکرون برای چه مواردی استفاده می شود؟

اندازه منافذ 0.45 میکرومتر برای بازیابی باکتری ها و سایر میکروارگانیسم ها از بسیاری از نمونه ها و محیط ها استفاده می شود – تقریباً به استثنای اندازه های دیگر منافذ. فقط به ندرت از اندازه های دیگر برای رشد و بهبودی استفاده می شود و اطلاعات کمی در مورد اثرات اندازه های مختلف منافذ بر روی میکروارگانیسم ها وجود دارد.

 

تماس با ما:

تماس باما