براکت جوشی هوزینگ جامبو

براکت جوشی هوزینگ جامبو

براکت جوشی هوزینگ جامبو

  • جنس : آهنی

توضیحات

براکت جوشی هوزینگ جامبو

براکت جوشی هوزینگ جامبو جهت نصب هوزینگ جامبو به اسکلت دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

این براکت ضخامت مناسب جهت تحمل بار هوزینگ را دارا است. از فشار به خطوط لوله کشی در هنگام کارکرد یا تعویض فیلتر جلوگیری می نماید.

صفحه اتصال هوزینگ جامبو  با داشتن شیارهای بیضی شکل امکان رگلاژ تا 1 سانتی متر ایجاد می کند که این امر سبب می شود تا در هنگام نصب چندین هوزینگ به یکدیگر و لوله کشی، مشکل تفاوت فواصل بین هوزینگ ها برطرف گردد.