براکت جوشی هوزینگ جامبو

براکت جوشی هوزینگ جامبو

براکت جوشی هوزینگ جامبو

  • جنس : آهنی

توضیحات

براکت جوشی هوزینگ جامبو

براکت جوشی هوزینگ جامبو جهت نصب هوزینگ جامبو به اسکلت دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

این براکت ضخامت مناسب جهت تحمل بار هوزینگ را دارا است. از فشار به خطوط لوله کشی در هنگام کارکرد یا تعویض فیلتر جلوگیری می نماید.

صفحه اتصال هوزینگ جامبو  با داشتن شیارهای بیضی شکل امکان رگلاژ تا 1 سانتی متر ایجاد می کند که این امر سبب می شود تا در هنگام نصب چندین هوزینگ به یکدیگر و لوله کشی، مشکل تفاوت فواصل بین هوزینگ ها برطرف گردد.

 

این براکتها منجر به تثبیت هوزینگ ها بر روی اسکلت  RO می شوند. جبرای نصب آن به اسکلت باید از روش جوش کاری ابهره برد.

براکت های جوشی برای دستگاه RO یا مکانهای نصب دیگر هوزینگ مورد استفاده قرار می گیرد.

براکت تکیه گاه هوزینگ جامبو برای همه اسکلت های دستگاه RO نیاز است که این بخاطر دقت مورد نیاز در سوراخکاری مکان پیچ و ضامن هوزینگ کار را سخت تر می کند .

این وسیله این امکان را فراهم می کند تا با قابلیت جوش کاری به بدنه به راحتی کاری شیک ارائه گردد. به دلیل وجود شیار های پیچ لوبیایی شکل، امکان ریگلاژ 1سانتی متر ایجاد می نماید و همین امر سبب می گردد تا در هنگام اتصال چند هوزینگ به یکدیگر مشکل کوتاه یا بلند بودن فاصله بین هوزینگ  مشکلی پیش نیاید.

براکت مذکور به دلیل ضخامت مناسب تحمل بار کافی را دارد. ابعاد مناسب آن این امکان را فراهم می کند تا امکان جوش مناسب بر روی بدنه اسکلت را داشته باشد.

با توجه به جنس بدنه دستگاه باید یکی از جنس های زسر را برگزید:

آهنی : اسکلت فلزی

استیل 316 : اسکلت دریایی

استیل 314 : اسکلت ضد زنگ

تماس با ما:

تماس باما