کپ پرشروسل 4 اینچ   

کپ پرشروسل 4 اینچ   

کپ پرشروسل 4 اینچ

شامل قطعات کامل کپ:

  • پلتفرم کپ
  • مهره و آداپتور
  • نگهدارنده ها و پیچ ها
  • اورینگ بیرونی و نافی از جنس EPDM

توضیحات

کپ پرشروسل 4 اینچ

کپ پرشروسل چیست؟

 کپ پرشروسل 4 اینچ یکی از قطعات اصلی پرشروسل می باشد.

که جهت آب بندی دو انتهای پرشر وسل  ممبران RO استفاده می گردد.

جهت اتصال لوله کشی بیرون به ممبران، دو قطعه نیاز است:

کپ و آداپتور که کپ بین آداپتور و لوله کشی بیرون قرار دارد.یعنی کپ علاوه بر آب بندی وسل، کار اتصال ممبران به لوله کشی بیرون راانجام می دهد.

به دلیل حساسیت کار باید نسبت به خوردگی به خصوص نسبت به کاتیون و آنیونهای آب مقاوم باشد.

تحمل فشار  بالا را داشته باشد به این منظور لازم است از کیفیت متریال و همچنین از طراحی خوبی برخوردار باشد

باید دقت کرد: کپ بر اساس فشار کاری متفاوت است. و از کپ در محدوده فشار کاری خودش باید استفاده کرد نه بیشتر

برای جا انداختن و بیرون کشیدن کپ نیاز به ابزاری به نام آچارکپ می باشد.

جهت سفارش کپ پرشروسل 4 اینچ باما تماس بگیرید.

 

به دلیل حساسیت کار باید نسبت به خوردگی به خصوص نسبت به کاتیون و آنیونهای آب مقاوم باشد.

تحمل فشار  بالا را داشته باشد به این منظور لازم است از کیفیت متریال و همچنین از طراحی خوبی برخوردار باشد.

باید دقت کرد: کپ بر اساس فشار کاری متفاوت است.

و از کپ در محدوده فشار کاری خودش باید استفاده کرد نه بیشتر

تماس باما

  • کپ پرشروسل 8 اینچ