بست ویکتالیک استیل DN40

بست ویکتالیک استیل DN40

بست ویکتالیک استیل DN40

شامل : 2 عدد پلتفرم، 2 عدد پیچ و مهره، یک عدد واشر

توضیحات

بست ویکتالیک استیل DN40

ویکتالیک

بست ویکتالیک استیل DN40 نوعی بست آب بندی است که برای اتصال آسان و مفید دو قطعه مجزا بکار می‌رود:

قابلیت های بست ویکتالیک:

در اصل این فناوری در دو قابلیت کوپلینگ ویکتالیک پنهان است

  1. ایجاد انعطاف طولی
  2. انبساط و انقباض
  3. ایجاد انعطاف مفصلی
  4. حرکت چپ، راست و پایین، بالا

فضای بین دو اتصال کانکتور( بین بوشن ویکتالیک از یک طرف و کانکتور وسل از طرف دیگر ) که به مقدار سه میلی متر می باشد موجب می گردد در شرایط افزایش طول سیستم لوله کشی، از آسیبها و شکستها جلوگیری شود.

قابلیتهای فوق باعث افزایش ضریب ایمنی و کاهش خطرات ناشی از تاثیرات دما، لرزشهای ناشی از حمل و جابجایی یا زمین لرزه می شود و همچنین قدرت مانور خوبی به کاربر برای نصب اتصالات به تجهیزات مثل پرشروسل می‌دهد.

فضای موجود بین دو اتصال کانکتور( بین بوشن ویکتالیک از یک طرف و کانکتور وسل از طرف دیگر ) که به مقدار سه میلی متر می باشد باعث می شود در شرایط افزایش طول سیستم لوله کشی، از آسیبها و شکستها جلوگیری نماید.

علاوه بر این دادن توان حرکت مفصلی محدود به بوشن و کانکتور منجر می شود تا در تکانها و یا لرزشها و ضربات قوچی  خنثی گردد و به سیستم منتقل نشود.

 

تماس با ما:

تماس باما