TDS متر قلمی

TDS متر قلمی

TDS متر قلمی  مارک HM

فاکتور TDS  کل جامدات محلول در آب است که برای سنجش کیفیت آب اندازه گیری می شود.

میزان استاندارد آن برای آب شرب کمتر از 1000 ppm می باشد.

مشخصات فنی:

قابلیت اندازه گیری  TDS و دمای  آب

رنج اندازه گیری:0-9990 ppm

دمای اندازه گیری:0-50  درجه سانتیگراد

دقت اندازه گیری: 2%

مجهز به دو عدد باطری 1.5 ولت

 

 

توضیحات

TDS متر قلمی

TDS متر قلمی مارک HM

فاکتور TDS  کل جامدات محلول در آب است که برای سنجش کیفیت آب اندازه گیری می شود.

میزان استاندارد آن برای آب شرب کمتر از 1000 ppm می باشد.

مشخصات فنی:

قابلیت اندازه گیری  TDS و دمای  آب

رنج اندازه گیری:0-9990 ppm

دمای اندازه گیری:0-50  درجه سانتیگراد

دقت اندازه گیری: 2%

مجهز به دو عدد باطری 1.5 ولت