ضد خوردگی مدار بسته

ضد خوردگی مدار بسته

80,000 تومان

ضدخوردگی مد ار بسته

مقدار و نحوه مصرف:

برای دستیابی به نتیجه‌ی مطلوب‌تر، بهتر است پیش از شروع به استفاده، سیستم از هر گونه آلودگی پاک و شستشو شود. به منظور کنترل مؤثر خوردگی فلز، بازدارنده‌ی HCW031باید در حدی به آب تزریق شود که مقدار یون نیتریت اندازه‌گیری شده در آب در دامنه ppm 350-800 قرار گیرد. به این منظور معمولاً حدود 5/4 الی 12 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب سیستم اضافه می‌شود. مقدار یون‌های کلراید و سولفات موجود در آب گردشی نیز در تعیین مقدار مورد نیاز این محصول اهمیت دارند. باید توجه داشت که مقدار نیتریت در آب گردشی در هیچ شرایطی کمتر از ppm250 نشود. برای تزریق مادۀ مذکور می‌توان از پمپ تزریق استفاده کرد. پیش از مصرف و تخلیه محلول، گالن یا بشکه به مدت چند ثانیه تکان داده شود.

بسته بندی:

گالن 20 لیتری و یا بشکه 220 لیتری از جنس پلی‌اتیلن (25، 200 و 220کیلوگرمی)

 

توضیحات

کاربرد: ضد خوردگی مدار بسته HCW031 به منظور کنترل خوردگی آلیاژهای آهنی، مس و آلیاژهای آن در سیستم‌های سرمایی و گرمایی مدار بسته مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از ویژگی‌های آن عبارتند از: کاهش خوردگی فلزات آهنی تا حد کمتر از 2/0 بر حسب واحد mpy، کاهش خوردگی آلیاژهای مسی تا حد کمتر از 1/0 بر حسب mpy، سهولت در کاربرد، کنترل‌ خوردگی سایشی و حفره‌ای. HCW031همچنین می‌تواند در سیستم‌های ضدیخ گلیکول هم بکار برده شود. باید توجه داشت که مقادیر کم تزریق (به طوریکه مقدار نیتریت در آب کمتر از ppm250 باشد)، خوردگی را تشدید می‌کند.