ضد خوردگی مدار بسته

ضد خوردگی مدار بسته

ضدخوردگی مد ار بسته

مقدار و نحوه مصرف:

برای دستیابی به نتیجه‌ی مطلوب‌تر، بهتر است پیش از شروع به استفاده، سیستم از هر گونه آلودگی پاک و شستشو شود. به منظور کنترل مؤثر خوردگی فلز، بازدارنده‌ی HCW031باید در حدی به آب تزریق شود که مقدار یون نیتریت اندازه‌گیری شده در آب در دامنه ppm 350-800 قرار گیرد. به این منظور معمولاً حدود 5/4 الی 12 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب سیستم اضافه می‌شود. مقدار یون‌های کلراید و سولفات موجود در آب گردشی نیز در تعیین مقدار مورد نیاز این محصول اهمیت دارند. باید توجه داشت که مقدار نیتریت در آب گردشی در هیچ شرایطی کمتر از ppm250 نشود. برای تزریق مادۀ مذکور می‌توان از پمپ تزریق استفاده کرد. پیش از مصرف و تخلیه محلول، گالن یا بشکه به مدت چند ثانیه تکان داده شود.

بسته بندی:

گالن 20 لیتری و یا بشکه 220 لیتری از جنس پلی‌اتیلن (25، 200 و 220کیلوگرمی)

 

توضیحات

ضد خوردگی مدار بسته HCW031

به منظور کنترل خوردگی آلیاژهای آهنی، مس و آلیاژهای آن در سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مدار محدود به کار می‌گیریم.

برخی از ویژگی‌های آن عبارتند از:

  • کاهش خوردگی فلزات آهنی تا حد کمتر از 2/0 بر حسب واحد mpy،
  • کاهش خوردگی آلیاژهای مسی تا حد کمتر از 1/0 بر حسب mpy،
  • سهولت در کاربرد،
  • کنترل‌ خوردگی سایشی و حفره‌ای.

HCW031همچنین می‌تواند در سیستم‌های ضدیخ گلیکول هم بکار بگیریم. باید توجه داشت که مقادیر کم تزریق (به طوریکه مقدار نیتریت در آب کمتر از ppm250 باشد)، خوردگی را تشدید می‌کند.

برای رسیدن به نتیجه‌ی مقبول تر، بهتر است قبل از آغاز به کار، سیستم از هر نوع آلودگی پاک و شستشو شود. برای کنترل مؤثر خوردگی فلز، بازدارنده‌ی HCW031 باید به اندازه ای به آب تزریق شود که مقدار یون نیتریت اندازه‌گیری  در آب در دامنه ppm 350-800 قرار گیرد.

به این دلیل معمولاً حدود 5/4 الی 12 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب سیستم اضافه می‌شود. میزان یون‌های کلراید و سولفات موجود در آب گردشی نیز در تعیین مقدار مورد نیاز این محصول اهمیت دارند. باید توجه کرد که مقدار نیتریت در آب گردشی در هیچ شرایطی کمتر از ppm250 نشود. برای تزریق مادۀ مذکور می‌توان از پمپ تزریق استفاده نمود. پیش از مصرف و تخلیه محلول، گالن یا بشکه را برای چند ثانیه تکان بدهید.

تماس با ما:

تماس باما