اسید کلریدریکHCL

اسید کلریدریکHCL

اسید کلریدریک HCL

اسید کلریدریک یا هیدروکلریک 37%

گالن 20 لیتری

کاربرد اسید کلریدریک در تصفیه آب :

تنظیم Ph

شستشوی ممبران های RO

احیای رزین های کاتیونی

شستشوی الترافیلتراسیون

توضیحات

اسید کلریدریک HCL

اسید کلریدریک HCL یا اسید هیدروکلریک با فرمول HCL یک محلول بی رنگ با بوی بسیار تند است.

این اسید بسیار قوی و خورنده است و استفاده بسیاری در صنایع دارد. هیدروکلریک اسید از قدیم با نام جوهرنمک شناخته شده است.

کاربرد اسید کلریدریک در تصفیه آب جهت شستشوی ممبران ها یا تنظیمPH آب خام و همچنین جهت احیا رزین های کاتیونی می باشد.

برای شستشوی ممبران ها با اسید کلریدریک باید دما و غلظت مناسب را رعایت نمود.

عدم توجه به غلظت اسید شستشوی ممبران باعث آسیب شدید به ممبران دستگاه تصویه آب می گردد.

اسید کلریدریک

یا هیدروکلریک 37%

گالن 20 لیتری

کاربرد اسید کلریدریک در تصفیه آب :

تنظیم PH

شستشوی ممبران های RO

احیای رزین های کاتیونی

شستشوی الترافیلتراسیون