هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم”20 با ورودی خروجی “3/4

هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم”20 با ورودی خروجی “3/4

هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم”20 با ورودی خروجی “3/4

جنس:پلاستیک مخصوص فود گرید

هوزینگ اسلیم 20 اینچ  برای استفاده در صنایع و ساختمان ها و جاهایی کاربرد دارد که مصرف و دبی آب متوسط و پایین دارند. داخل هوزینگ های 20 اینچ از فیلترهای کارتریج با قطر 2.5 اینچ استفاده می شود.

ورودی و خروجی 3/4 اینچ می باشد.

توضیحات

هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم”20 با ورودی خروجی “3/4