sky-main-page

مواد جامد معلق TSS

مواد جامد معلق TSS

مواد جامد معلق TSS

 

روش اندازه گیری کل مواد جامد معلق TSS

 

برای اندازه گیری غلظت TSS صافی خشک شده را وزن و سپس نمونه آب را با آن صاف می کنند.

سپس صافی استفاده شده را در دمای 103 تا ℃ 105 خشک و مجدداً وزن می کنند.

تفاوت وزن صافی، قبل و بعد از صاف کردن، معرّف وزن مواد جامد معلق نمونۀ آب است. اندازۀ منافذ صافی های آزمایش TSS از 0.45 تا 2.0 میکرون متغیرند.

با توجه به نتایج آزمایشگاهی، غلظت کل مواد جامد معلق از معادله زیر بدست می آید:

CTSS : غلظت کل مواد جامد معلق (mg/L)

mf+s :مجموع جرم صافی و جرم باقی ماندۀ خشک شده (mg)

mf :جرم صافی (mg)

 s∀ : حجم نمونه (L)

آزمایش TSS، علی رغم آنکه از پارامترهای مهم مدیریت کیفیت آب است اما چندین نارسایی دارد.

معایب آزمایش TSS

(1) به نوع و اندازه منافذ صافی بستگی دارد

(2) به حجم نمونه به کار رفته بستگی دارد، زیرا اثر خودصاف کنی با افزایش حجم نمونه، بیشتر می شود.

(3) به مشخصات مواد جامد معلق بستگی دارد، زیرا ذرات کوچک ممکن است توسط مواد روی صافی جذب شوند.

(4) TSS یک پارامتر کُپه ای کیفیت آب است و تعداد و توزیع اندازه ذرات را مشخص نمی کند.

منابع مواد جامد معلق TSS

مواد جامد معلق ممکن است آلی یا معدنی باشند.

ذرات معلق معدنی در منابع آب، عمدتاً ذرات خاک هستند که از فرسایش خاک حوضه های آبریز توسط باران و رواناب، فرسایش بستر و سواحل رودخانه ها و آبراهه ها توسط جریان آب، فرسایش سواحل دریاچه ها و دریاها توسط امواج و بازتعلیق ته رسوبات دریاچه ها و دیگر منابع آب ساکن، منشأ می گیرند.

منشأ ذرات معلق آلی، در منابع آب، برگ درختان، فرسایش و تعلیق ذرات آلی سطح حوضه های آبریز، میکروب های زنده و بقایای آبرزیان مرده است.

علاوه بر منابع طبیعی بالا، پساب تصفیه خانه های فاضلاب، رواناب ها، زه آب کشاورزی و پسماندها نیز از دیگر منابع مواد جامد معلق در آب های طبیعی هستند.

اثرات مخرب TSS

مواد جامد معلق، با محدود کردن میزان نفوذنور، فوتوسنتز و رشد گیاهان را در اکوسیستم های آبی کاهش می دهند.

TSS با ته نشین شدن باعث کم عمق شدن منابع آب سطحی ونابودی کف زیان و تخم ماهیان می شوند.

ذرات معلق از زیبایی و ارزش تفریحی منابع آب می کاهند.

مواد معلق باعث اختلال در کاربری کشاورزی آب می شوند؛ زیرا این ذرات روی زمین و گیاه رسوب و روزنه های سامانه های آبیاری قطره ای و افشانی را مسدود می کنند.

برای حفاظت از کیفیت منابع آب چه باید کرد؟

برای حفاظت از کیفیت منابع آب، غلظت TSS آب نباید از حدی که فوتوسنتز را بیش از 10 درصد کاهش دهد، تجاوز کند.

استانداردهای کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب، معمولا روی غلظت معمولاً روی غلظت TSS پساب ها، محدودیت دارند، به طوری که برای حفاظت خوب منابع آب، حداکثر mg/L 25 و برای حفاظت ضعیف تر تا حداکثر mg/L 50 توصیه می شود.

بدلیل اینکه ذرات معلق درآب قابل رؤیت بوده اگرمخاطرات بهداشتی هم نداشته باشد، مورد پذیرش مصرف کنندگان نخواهد بود.

طبق استاندارد ایران ، مواد جامد معلق tss را با استفاده از سرانه جامدات معلق بدست آورد.

سرانه تولید tss برای هر نفر در یک شبانه روز ۵۰ تا ۶۰ گرم است. اگر سرانه تولید فاضلاب زا داشته باشیم و بر هم تقسیم کنیم غلظت tss  بدست می آید.

مواد معلقی که بر روی کاغذ صافی باقی می ماند. بخشی از آن قابل تجزیه بیولوژیکی و بخشی از آن غیر قابل تجزیه بیولوژیکی است. بخشی از این ذرات مواد آلی و بخشی دیگر مواد غیر آلی است.

 برای تشخیص مقدار مواد آلی آن ها را در کوره با دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد می سوزانیم. و مواد آلی به co2 تبدیل می شوند و از کوره خارج می شوند.

خاکستری که می ماند ، مقداری مواد غیر آلی است.

به مواد آلی ، مواد فرار و به بخش باقی مانده مواد fixed  گفته میشود.

روش آزمایش مواد جامد معلق tss

برای انجام آزمایش مواد جامد معلق TSS ، باید ابتدا کاغذ صافی مورد نظر را وزن کنیم. پس از یادداشت وزن کاغذ صافی مورد نظر، حجم مشخصی از فاضلاب را از کاغذ صافی 0.45 میکرومتر عبور می  دهیم.

عموما ۵۰ میلیلبتر در نظر گرفت می شود. پس از صاف شدن کاغذ صافی را در آون در دمای ۱۰۳ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت قرار می دهیم.

اختلاف وزن اولیه و ثانویه کاغذ صافی تقسیم بر میزان حجم نمونه عبوری از کاغذ صافی برابر است با مواد جامد معلق tss اندازه گیری شده.

TSS

جهت سفارش سیستم های تصفیه جهت کاهش هدایت TSS باما تماس بگیرید.

جهت سفارش آزمایش مواد جامد معلق TSS از صفحه فروشگاه بازدید کنید.

 

جستجو

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

دسته بندی مقالات

آخرین مقالات

برچسب ها

تبلیغات

کلینیک تصفیه آب ایران