به عنوان سفید کننده استفاده میشود

نمایش یک نتیجه

  • هیپوکلریت سدیم

    کلر مایع (هیپو کلریت سدیم)