بست ویکتالیک استیل DN40

بست ویکتالیک استیل DN40

675,000 تومان

بست ویکتالیک استیل DN40

شامل : 2 عدد پلتفرم، 2 عدد پیچ و مهره، یک عدد واشر

30 در انبار