طراحی،مدیریت و ساخت تجهیزات تصفیه آب تولید آب خالص و لوله کشی استیل انتقال آب و دارو با جوشکاری اربیتال (داروسازی خوارزمی)

طراحی،مدیریت و ساخت تجهیزات تصفیه آب تولید آب خالص و لوله کشی استیل انتقال آب و دارو با جوشکاری اربیتال (داروسازی خوارزمی)

طراحی،مدیریت و ساخت تجهیزات تصفیه آب تولید آب خالص و لوله کشی استیل انتقال آب و دارو با جوشکاری اربیتال (داروسازی خوارزمی)

طراحی اجرا و مدیریت سیستم تصفیه آب و تولید آب خالص

طراحی اجرا و مدیریت سیستم تصفیه آب و تولید آب خالص شامل ک

سیستم الکترو کلریناتور سیستم چند مرحله ایی اسمز معکوس سیستم الکترو دیونایزرو ضدعفونی کننده ازن و به همراه معتبر سازی است. و همچنین اجرای لوله کشی استیل و خطوط انتقال دارو با جوشکاری اربیتال ولدینگ ORBITAL WELDING

تماس با ما:

تماس باما

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو

دسته بندی مقالات

پروژه های شاخص

برچسب ها

تبلیغات