sky-main-page

آزمایش پساب

آزمایش پساب

آزمایش پساب

آزمایش پساب:

فاکتورهای مهم کیفیت پساب

PH متری روشی مهم برای اندازه گیری میزان اسیدیته یا قلیائیت مایعات است و معمولا با دستگاه PH متر اندازه گیری می شود .

2 هدایت الکتریکی

تعیین هدایت الکتریکی یکی از راههای ساده برای اندازه گیری میزان املاح هادی در آب است و معمولا با دستگاه هدایت سنج انجام می شود .

این شاخص نشان دهنده جریان الکتریکی در یک نمونه آب می باشد .

3 کدورت

کدورت بیانگر توانایی آب در عبور دادن نور و یا معیاری برای میزان جذب نور یا پراکندگی نور توسط مواد معلق در آب می باشد .

4 رنگ

به رنگی که در اثر مواد محلول در آب ایجاد شده و پس از صاف کردن نمونه با صافی غشایی با منافذی با قطر 0.45µm تعیین می گردد .

معمولا رنگ به روش نور سنجی تعیین می شود .

5 مواد معلق TSS

TSS ذرات معلق موجود در آب می باشند و معمولا با روش وزن سنجی تعیین می شود .

6 كل مواد محلول TDS

TDS کل مواد جامد محلول در آب می باشد که برابر با مجموع غلظت همه یون های موجود در می باشد و با روش وزن سنجی تعیین می شود .

7 مواد كل TS

کل جامدات محلول و معلق که بعد از خشک شدن در دمای 104 درجه توزین می شود.

8 درجه حرارت

دمای آب که با ترمومتر اندازه گیری می شود .

9 اكسيژن محلول DO

یکی از گازهای محلول در آب است و با روش رنگ سنجی در محل اندازه گیری می شود .

10 BOD

منظور از BOD ، میزان اکسیژن مورد نیاز واکنشهای اکسیداسیونی است که  باکتری ها در یک لیتر آب و تحت شرایط وزمان مشخص تعیین می گردد.

روش اندازه گیری تیتراسیون – دستگاهی می باشد .

 11 COD

منظور از COD ، تعیین مقدار اکسیژن معادل با آن قسمت از مواد آلی و ترکیبات معدنی موجود در نمونه آب و پساب است که اکسیدکننده های قوی تحت شرایط اختصاصی روی آن موثر واقع می شوند .

روش اندازه گیری دستگاهی ورنگ سنجی می باشد .

12 چربي

مقدار چربی و روغن یکی از شاخص های آلودگی آب و پساب می باشد و با روش وزن سنجی اندازه گیری می شود .

13 دترجنت

مقدار مواد شوینده موجود در نمونه های اب و پساب می باشد که با روش وزن سنجی اندازه گیری می شود .

14 قابليت ته نشيني –SS

شاخصی از میزان مواد جامد نامحلول در آب یا پساب است و روش اندازه گیری دستگاهی است .

 15 كلر باقيمانده

كلر باقيمانده مقدار کلری است که پس از افزودن ترکیبات کلره به آب و مصرف شدن آن در آب باقی می ماند و به روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود .

 

آزمایش پساب

 

جهت سفارش آزمایش پساب باما تماس بگیرید.

تماس باما

جهت سفارش آزمایش پساب صفحه فروشگاه بازدید کنید.

فروشگاه

جستجو

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

دسته بندی مقالات

آخرین مقالات

برچسب ها

تبلیغات

کلینیک تصفیه آب ایران