sky-main-page
uv desinfection process
مقالات تصفیه آب

تصفیه آب با UV

تصفیه آب با نور فرابنفش UV استفاده از ضدعفونی آب با UV در تصفیه به دلیل خاصيت گندزدايي اشعه فرابنفش ...
ادامه مطلب
بوستر پمپ آیتم
مقالات تصفیه آب

بوستر پمپ

بوستر پمپ چیست؟ دستگاهی است که فشار و جریان کم آب را افزایش می دهد. تقویت  فشار و دبی برای ...
ادامه مطلب
حذف فلزات سنگین از پساب
مقالات تصفیه آب

حذف فلزات سنگین از پساب

    حذف فلزات سنگین از پساب برای حذف فلزات سنگین از پساب می توان از فرآیندهای جذب به طور گسترده ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

 چگونگی ایجاد  کف در تصفیه فاضلاب

         چگونگی ایجاد  کف در تصفیه فاضلاب    چگونگی ایجاد  کف در تصفیه فاضلاب چگونگی ایجاد کف ...
ادامه مطلب
نیتریفیکاسیون
مقالات تصفیه آب

 فرآیند نیتریفیکاسیون دنیتریفیکاسیون در تصفیه فاضلاب

   فرآیند نیتریفیکاسیون بیولوژیکی در سیستم تصفیه فاضلاب نیتریفیکاسیون :Nitrification حذف نیتروژن با نیتریفیکاسیون بیولوژیکی و نیترات زدایی یک فرآیند ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

تاریخچه تصفیه آب

                تاریخچه تصفیه آب درباره ی تاریخچه تصفیه آب چه می دانید؟ آیا ...
ادامه مطلب
کف در تصفیه فاضلاب
مقالات تصفیه پساب

سیستم های هوادهی فاضلاب

      سیستم های هوادهی فاضلاب  هوادهی فاضلاب چیست؟ هوادهی فاضلاب یک فرآیند لجن فعال است. لجن فعال فرآیندی ...
ادامه مطلب
حذف آرسنیک از آب
مقالات تصفیه آب

حذف آرسنیک از آب

               حذف آرسنیک از آب در مناطقی که آب آشامیدنی حاوی سطوح ناایمن آرسنیک ...
ادامه مطلب
کربن فعال
مقالات تصفیه آب

کربن فعال

  کربن فعال چیست؟ کربن فعال یا زغال فعال عنصر متخلخلی است که ترکیبات عمدتاً آلی موجود در گاز یا ...
ادامه مطلب
منعقد کننده در تصفیه فاضلاب
مقالات تصفیه آب

منعقد کننده در تصفیه فاضلاب

منعقد کننده در تصفیه فاضلاب   هدف از انعقاد در تصفیه فاضلاب چیست؟ منعقد کننده ها در تصفیه فاضلاب برای ...
ادامه مطلب
رسوب گرفتگی ممبران
مقالات تصفیه آب

رسوب غشایی چیست و روش جلوگیری از رسوب

رسوب غشایی رسوب غشایی چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟ سیستم های فیلتراسیون غشایی برای کاربردهای مختلف ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

نمونه برداری از آب

نمونه برداری از آب به دست آوردن قسمت کوچکی از آب  که نمایان‏گر خصوصیات واقعی منبع اصلی باشد نمونه برداری ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

 حذف آهن از آب

                 حذف آهن از آب حذف آهن از آب چگونه است؟ آیا می ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

نمک زدایی آب دریا

. نمک زدایی آب دریا بیش از 97 درصد آب روی زمین به دلیل شوری برای مصرف انسان نامناسب است. ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

  زئولیت

                        زئولیت کاربرد زئولیت در تصفیه آب و فاضلاب ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

ممبران بیوراکتور MBR

بیوراکتور غشایی MBR یکی از روش هایی که بر اساس لجن فعال و برای رفع مشکلات این روش به ویژه ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

تصفیه آب سیکل بسته سرمایشی و گرمایشی

تصفیه آب سیکل بسته (محدود) سرمایشی و گرمایشی اهمیت تصفیه آب  سیکل های محدود این است که آب موجود در سیستم ...
ادامه مطلب
دیسک فیلتر
مقالات تصفیه آب

فیلتر دیسکی

فیلتر دیسکی آب چیست؟ مانند هر فیلتر دیگری، تجهیزاتی است که هدف آن جداسازی مواد جامد معلق است. در ابتدا ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

تصفیه آب برج خنک کننده

            تصفیه آب برج خنک کننده                   ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

پتانسیل اکسیداسیون کاهش  (ORP)

پتانسیل اکسیداسیون کاهش  (ORP) پتانسیل اکسیداسیون کاهش (ORP) یا ردوکس اندازه گیری است که نشان می دهد یک مایع چقدر ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

تصفیه آب استخر

تصفیه آب استخر تصفیه آب استخر اگر تعادل یا PH آب استخر خیلی کم باشد، درمان معمول این است که ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

سختی گیر

سختی گیر سختی گیر رزینی  با حذف کلسیم، منیزیم و کاتیون های فلزی دیگر که عوامل آب سخت هستند آب ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

فیلتر شنی

فیلتر شنی فیلتر شنی یکی از قدیمی ترین و رایج ترین روش های تصفیه آب است که برای حذف ذرات ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

فیلترکربنی

فیلترکربنی فیلترکربنی یا کربن فعال یکی از روش های رایج در سیستم های تصفیه آب و فاضلاب است که بر ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

تصفیه آب دیگ بخار

تصفیه آب دیگ بخار تصفیه آب دیگ بخار باید سه هدف اصلی را برآورده کند: تبادل حرارتی مداوم حفاظت در ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

حذف سیلیس از آب

حذف سیلیس از آب سیلیس چیست؟ حذف سیلیس از آب با نام دی اکسید سیلیکون (2SiO) نیز شناخته می شود، ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

فلزات سنگین در آب

فلزات سنگین در آب فلزات سنگین در آب در نتیجه هوازدگی خاک‌ها و سنگ‌ها، فوران‌های آتشفشانی، و از انواع فعالیت‌های ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

رزین‌های تبادل کاتیونی و آنیونی

رزین‌های تبادل کاتیونی و آنیونی رزین‌های تبادل کاتیونی و آنیونی برای تصفیه و جداسازی آلاینده های آب موزد استفاده قرار ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

کربن آلی کل TOC

کربن آلی کل TOC کربن آلی کل (TOC) Total Organic Carbon اندازه گیری مقدار کل کربن موجود در ترکیبات آلی ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

اکسیژن محلول DO

اکسیژن محلول DO اکسیژن محلول (DO) مقدار اکسیژنی است که در آب وجود دارد. اجسام آب اکسیژن را از جو ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه پساب

تصفیه بی هوازی فاضلاب

تصفیه بی هوازی فاضلاب تصفیه بی هوازی فاضلاب یک فرآیند بیولوژیکی است که در آن میکروارگانیسم ها آلاینده های آلی را در ...
ادامه مطلب
تصفیه هوازی
مقالات تصفیه پساب

تصفیه هوازی فاضلاب

تصفیه هوازی فاضلاب سیستم‌های تصفیه هوازی فاضلاب که معمولاً به عنوان یک روش تصفیه ثانویه فاضلاب پس از ته‌نشینی یا ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

ممبران های4 اینچ فیلمتک

ممبران4 اینچ فیلمتک مدل FilmTec BW30-4040 ممبران های4 اینچ فیلمتک مدل FilmTec BW30-4040 جهت پاسخگویی به طیف گسترده ای از ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

ممبران8 اینچ فیلمتک

ممبران8 اینچ فیلمتک مدل FilmTec BW30-400 ممبران8 اینچ فیلمتک مدل FilmTec BW30-400 محصولی است که در زمان نیاز به کیفیت ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

الترافیلتراسیون

الترافیلتراسیون Ultrafiltration (UF) الترافیلتراسیون(UF) Ultrafiltration  یک فرآیند تصفیه مبتنی بر فشار است که ذرات معلق را از ترکیبات محلول با ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

نانو فیلتراسیون

نانو فیلتراسیون نانو فیلتراسیون یک فناوری غشایی است که از نظر نحوه عملکرد و ساخت شباهت زیادی به اسمز معکوس ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

تصفیه آب کشاورزی

تصفیه آب کشاورزی تصفیه آب کشاورزی منظور از آب کشاورزی آبی است که در مراحل مختلف رشد، برداشت، فرآوری و ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

آلودگی میکروبی آب آشامیدنی

آلودگی میکروبی آب آشامیدنی آلودگی میکروبی آب آشامیدنی میکروارگانیسم ها موجودات میکروسکوپی مانند باکتری ها، ویروس ها و تک یاخته ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

غشا اسمز معکوس RO و انواع آن

غشا اسمز معکوس RO و انواع آن غشا اسمز معکوس RO یک غشای نیمه تراوا) غشاء (RO بین دو محفظه ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

آب آشامیدنی استاندارد

آب آشامیدنی و استانداردهای آن آب آشامیدنی استاندارد یا آب قابل شرب آبی است که برای نوشیدن یا استفاده برای ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ پمپ های دوزینگ حجم کم و نرخ تخلیه قابل کنترلی را ارائه می دهند که برای تزریق مواد ...
ادامه مطلب
کربن فعال
دسته بندی نشده

کربن فعال تصفیه آب فاضلاب

کربن فعال Activated Carbon در تصفیه آب و فاضلاب کربن فعال یک جاذب قوی است که به طور فراوان در ...
ادامه مطلب
NAOH
مقالات تصفیه آب

سود NaOH درتصفیه آب

سود NaOHدرتصفیه آب سود NaOH درتصفیه آب سدیم هیدروکسید (به انگلیسی: Sodium hydroxide) یا سود سوزآور (به انگلیسی: Caustic Soda) ...
ادامه مطلب
HCL
مقالات تصفیه آب

اسید هیدروکلریک (HCL)

اسید هیدروکلریک (HCL) هیدروکلریک اسید یک محلول شفاف، بی‌رنگ و با بوی بسیار تند از هیدروژن کلرید (HCL) در آب ...
ادامه مطلب
اسید در تصفیه آب
مقالات تصفیه آب

اسید در تصفیه آب

اسید در تصفیه آب اسید در تصفیه آب و محلول های اسیدی و قلیایی کاربرد عمده در تصفیه آب دارند. ...
ادامه مطلب
pH آب
مقالات تصفیه آب

pH آب چیست؟

pH آب چیست؟ شاید کلمه pH آب برای توصیف کیفیت آب آشامیدنی را شنیده باشید، اما آیا می دانید معنی ...
ادامه مطلب
تصفیه آب دارویی
مقالات تصفیه آب

تصفیه آب دارویی

تصفیه آب دارویی تصفیه آب دارویی جهت تصفیه و تولید انواع آب در صنعت داروسازی بسته به کاربرد و تولید ...
ادامه مطلب
منبع آب
مقالات تصفیه آب

منابع آب

منابع آب Sources of Water منابع آب، منابع طبیعی و بالقوه مفید از آب هستند. آب شیرین و غیرآلوده موجود در محدوده ...
ادامه مطلب
لوله استنلس استیل
مقالات تصفیه آب

استنلس استیل

استنلس استیل استنلس استیل ماده پرکاربرد از آلیاژ فولاد است حداقل 11% کروم افزودنی دارد. منجر به افزایش مقاومت به ...
ادامه مطلب
کفشور استیل
مقالات تصفیه آب

کفشور استیل بهداشتی

کفشور استیل صنایع دارویی و غذایی کفشور استیل برای تاسیسات صنایع بهداشتی از جمله دارویی و غذایی و نهیز شیمیایی ...
ادامه مطلب
آزمایش بساپ
فاکتورهای کیفی آب و پساب

آزمایش پساب

آزمایش پساب: فاکتورهای مهم کیفیت پساب PH متری روشی مهم برای اندازه گیری میزان اسیدیته یا قلیائیت مایعات است و ...
ادامه مطلب
TDS متر قلمی HM
مقالات تصفیه آب

TDSمتر قلمی

 TDSمتر قلمی چیست؟  از دستگاه TDS متر قلمی که مخفف عبارت Total dissolved solid و به معنای کل مواد جامد ...
ادامه مطلب
آزمایش آب
مقالات تصفیه آب

کیفیت آب

کیفیت آب Water quality کیفیت آب شرح ویژگی های آب:  شرح ویژگی های آب: ویژگی های فیزیک  شیمیایی میکروبی و مقایسه ...
ادامه مطلب
مقالات تصفیه آب

شیر دیافراگمی

شیر دیافراگمی شیر دیافراگمی نام خود را از دیسک انعطاف پذیری که در تماس با یک نشیمنگاه در قسمت فوقانی ...
ادامه مطلب
آنتی اسکالانت antiscalant
مقالات تصفیه آب

آنتی اسکالانت antiscalant

آنتی اسکالانت یک ماده افزودنی است که جهت جلوگیری از ایجاد رسوب و گرفتگی به آب ورودی ممبران ها تزریق می شود
ادامه مطلب
فیلتر پلی پروپیلن
مقالات تصفیه آب

فیلتر پلی پروپیلن PP

فیلتر پلی پروپیلن دستگاه تصفیه آب از الیاف پلی پروپیلن ساخته می‌شود. این فیلترهای دارای منافذی به قطر یک تا بیست میکرون است
ادامه مطلب
متابی-سولفیت-سدیم1
مقالات تصفیه آب

سدیم متابی سولفیت و کاربرد آن در تصفیه آب

متابی سولفيت سديم یا سدیم متابی سولفیت SMBSیک عامل احيا كننده است که از آن به عنوان یک نگهدارنده و آنتی اکسیدان در صنایع استفاده ...
ادامه مطلب
شاخص لجن SDI
فاکتورهای کیفی آب و پساب

شاخص لجن SDI

SDI متر، شاخص گرفتگی فیلتر یا شاخص اندازه گیری لجن است.کلیه ذرات معلق و نامحلول آب بزرگتر از 0.45 میکرون , با این شاخص اندازه ...
ادامه مطلب
ضدعفونی کردن با ازن
مقالات تصفیه آب

ضدعفونی آب با ازن

ضدعفونی آب با ازن با انتشار درون پوشش پروتئین، کپسید ویروس ها را از بین می برد و در نتیجه باعث آسیب RNA و DNA ...
ادامه مطلب
کلرامین
فاکتورهای کیفی آب و پساب

کلر آزاد یا کلرباقی مانده

کلر آزاد یا کلرباقیمانده به مجموعه اسید هیپوکلرو و یون هیپوکلرید موجود در آب گفته می ‌شود و ملاک بررسی، استاندارد کلر آزاد باقیمانده است.
ادامه مطلب
جوشکاری اوربیتال
مقالات تصفیه آب

جوشکاری اوربیتال

جوشکاری اربیتال یک نوع جوشکاری تخصصی است که قوس در یک فرآیند مستمر بصورت مکانیکی از طریق گردش 360 درجه در اطراف لوله می چرخد
ادامه مطلب
کلر جامد (هیپوکلریت کلسیم)
مقالات تصفیه آب

کلر جامد (هیپوکلریت کلسیم)

کلر جامد (هیپوکلریت کلسیم) Calcium hypochlorite با فرمول شیمیایی Ca(ClO)۲ یک ترکیب شیمیایی است که جرم مولی آن ۱۴۲٫۹۸ g/mol می‌باشد.
ادامه مطلب
سختی آب
فاکتورهای کیفی آب و پساب

سختی آب و انواع آن

سختی آب یکی از مهم ترین پارامترهای آب می باشد که بدلیل املاح معدنی و یون های کلسیم، منیزیم و سایر فلزات سنگین در آب ...
ادامه مطلب
فاکتورهای کیفی آب و پساب

هدایت الکتریکی آب

هدايت الكتريكي آب نشان دهنده ميزان املاح هادي موجود در آب ميباشد. كه آن را با EC نيز نمايش مي دهند.واحد هدایتئميكروزيمنس برسانتيمتراست .
ادامه مطلب
TDS آب
فاکتورهای کیفی آب و پساب

TDS آب

TDS آب مخفف عبارت (Total Dissolved Solids) به معنای کل جامدات محلول در آب است و بیانگر مجموع غلظت مواد محلول در آب می‌باشد.
ادامه مطلب
ازن چیست و کاربرد ازن درتصفیه آب و پساب
فاکتورهای کیفی آب و پساب

کدورت آب و روشهای اندازه گیری

کدورت آب يک ويژگی فيزيکی اصلی آب و بيانگر توانايی آب درعبور دادن نور و يا معياری برای ميزان جذب یا پراکندگی نور توسط مواد ...
ادامه مطلب
روش اندازه گیری کل مواد جامد معلق TSS
فاکتورهای کیفی آب و پساب

مواد جامد معلق TSS

کل مواد جامد معلق (TSS) آن قسمت از مواد جامد آب است که از صافی با اندازۀ منافذی(کمتر از 2.0 میکرومتر) رد نمی شود و ...
ادامه مطلب
فاکتورهای کیفی آب و پساب

BOD اکسیژن خواهی بیوشیمیایی

BOD اکسیژن خواهی بیوشیمیایی فاضلاب و یا آب، میزان اکسیژن مورد نیاز میکرو ارگانیسمها در اکسیداسیون بیوشیمیایی مواد آلی موجود در آن است.
ادامه مطلب
فاکتورهای کیفی آب و پساب

COD اکسیژن خواهی بیوشیمیایی چیست؟

COD Chemical Oxygen Demand اکسیژن خواهی بیوشیمیایی معرف ناخالصی های آلی نمونه است یعنی مواد آلی قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه با باکتری ها
ادامه مطلب
هیپوکلریت سدیم
مقالات تصفیه آب

کلر مایع (هیپو کلریت سدیم)

کلر مایع یا هیپو کلریت سدیم ماده ای شیمیایی با فرمول NaClO است.شکل محلول این ماده به عنوان سفید کننده و با نام تجاری آب ...
ادامه مطلب
ازن چیست و کاربرد ازن درتصفیه آب و پساب
مقالات تصفیه آب

ازن چیست و کاربرد ازن درتصفیه آب و پساب

ازن قوی ترین اکسنده وضدعفونی کننده جهان است که پس ازضدعفونی باقیمانده برجای نمی گذارد، این ویژگی موجب کاربرد ازن درتصفیه آب و پساب شده ...
ادامه مطلب
الکترودیونایزر EDI
مقالات تصفیه آب

الکترودیونایزر EDI

الکترودیونایزر EDI Electrodeionization الکترودیونایزر EDI یکی از مهمترین نیازهای صنایع مادر: مانند صنعت هسته ‌‌ای، صنعت داروسازی، صنعت قطعات نیمه ...
ادامه مطلب
کلر
مقالات تصفیه آب

ضدعفونی آب با کلر

ضدعفونی کردن آب با کلر فرآیندی است که کلرین یا ترکیبات آن به آب اضافه میشود تا انواع باکتریها، ویروسها و میکروبها را ازبین ببرد.
ادامه مطلب
استاندارد کیفیت آب برای مصارف مختلف
مقالات تصفیه آب

استاندارد کیفیت آب برای مصارف مختلف (سازمان حفاظت محیط زیست)

استاندارد کیفیت آب برای مصارف مختلف (سازمان حفاظت محیط زیست) ازجمله شرب، کشاورزی، صنعتی، آبزیان و استخرهای تفریحی
ادامه مطلب
روش های تصفیه بیولوژیکی پساب
مقالات تصفیه پساب

روش های تصفیه بیولوژیکی پساب

در روش های تصفیه بیولوژیکی پساب،در اثر فعالیت میکروارگانیسمها، مواد آلی به دی اکسیدکربن، کربن، آب و بخشی نیز به ترکیبات معدنی تجزیه می شوند ...
ادامه مطلب
دستگاه اسمز معکوسRO
مقالات تصفیه آب

تصفیه آب به روش اسمز معکوس و کاربردهای آن

تصفیه آب به روش اسمز معکوس، تکنولوژی است که آب را برای مصارفی چون نیمه رساناها، داروها، تولید برق، نمک زدایی آب دریا، شرب و...تصفیه ...
ادامه مطلب
آلودگی آب صنایع تولیدی
مقالات تصفیه آب

آلودگی آب صنایع تولیدی

آلودگی آب صنایع تولیدی بشترین سهم آلودگی فعایتهای بشر است که حیث تنوع این نوع آلودگی نیز بسیار زیاد است.
ادامه مطلب
انواع روش های تصفیه آب
مقالات تصفیه آب

تصفیه آب به روش سیستم های تبادل یونی

انواع روش های تصفیه می تواند شامل روشهای فیلتراسیون آب، تبادل یونی، اسمز معکوس، الکترودیالیز و سیستم های ضدعفونی کننده آب باشند.
ادامه مطلب

تماس با ما : 44224320-021

جهت سفارش خدمات و کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق تلفن تماس، ایمیل و یا پرکردن برگه تماس با ما در ارتباط باشید.

کلینیک تصفیه آب ایران