تجهیزات تصفیه آب

 • TDS و هدایت سنج آنلاین

  TDS/EC متر آنلاین مدل CCT-3320V مارک CREATE

 • آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

 • آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

  آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

 • آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

  آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

 • آچار هوزینگ جانبو

  آچار هوزینگ فیلتر جانبو

 • آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

 • آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آچار کپ پرشر وسل 8 اینچ

 • براکت جوشی هوزینگ جامبو

 • بست ویکتالیک DN 40

  بست ویکتالیک استیل DN40

 • بست ویکتالیک DN 40

  بست ویکتالیک استیل DN40

 • مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل

  درپوش پلاستیکی کپ پرشر وسل 1 اینچ

  40,000 تومان
 • مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل

  درپوش پلاستیکی کپ پرشر وسل 3/4 اینچ

 • دستگاه اندازه گیری  شدت UV-C

 • دستگاه ضدعفونی کننده آب  UV

 • پمپ تزریق

  دوزینگ پمپ

 • سختی گیر اتوماتیک مجتمع مسکونی

 • شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر

  شیرنیمه اتوماتیک سختی گیر ورودی خروجی 1 اینچ به 1/2 2 اینچ

 • شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر

  شیرنیمه اتوماتیک سختی گیر ورودی خروجی 1/2 1 اینچ به 4 اینچ

 • فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1.6- 16 M3/H

  فلومتر LZS-15D طرح جورج فیشر 40-400 L/H

 • فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1.6- 16 M3/H

  فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 160-1600 L/H

 • فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1.6- 16 M3/H

  فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 250-2500 L/H

  600,000 تومان
 • فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1.6- 16 M3/H

  فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 300-3000 L/H

  650,000 تومان
 • فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1.6- 16 M3/H

  فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 0.4- 4 M3/H

  1,000,000 تومان
 • فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1.6- 16 M3/H

  فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1- 10 M3/H

  1,500,000 تومان
 • فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1.6- 16 M3/H

  فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1.6- 16 M3/H

 • فیلتر دیسکی 2 اینچ 120 میکرون

  فیلتر دیسکی 2 اینچ 120 میکرون

 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون 40 اسلیم

  فیلتر پلی پروپیلن 40 اینچ 1 میکرون اسلیم

 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون 40 اسلیم

  فیلتر کارتریج (PP) پلی پروپیلن 40 اینچ 5 میکرون (اسلیم)

 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون اسلیم

  فیلتر کارتریج (PP) پلی پروپیلن ۲۰ اینچ ۵ میکرون (اسلیم)

 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون

  فیلتر کارتریجی (PP) پلی پروپیلن ۲۰ اینچ ۵ میکرون (جامبو)

  125,000 تومان
 • ممبران 4  اینچ فیلمتک

 • ممبران 4  اینچ فیلمتک

 • ممبران 8 اینچ فیلمتک

 • هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم

  هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم”20 با ورودی خروجی “3/4

 • هوزینگ فیلتر جامبو

  هوزینگ فیلتر کارتریج جامبو “20 با ورودی خروجی “1

 • کلگی مخزن FRP

  کلگی FRP مخزن سایز 1 اینچ به 1/2 2 اینچ