نمایش 1–36 از 41 نتیجه

 • TDS و هدایت سنج آنلاین

  TDS/EC متر آنلاین مدل CCT-3320V مارک CREATE

  1,250,000 تومان
 • آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آداپتور کپ پرشر وسل 4 اینچ

  187,500 تومان
 • آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

  آداپتور کپ پرشر وسل 8 اینچ

  32,000 تومان
 • آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

  آچار هوزینگ فیلتر اسلیم

  38,000 تومان
 • آچار هوزینگ جانبو

  آچار هوزینگ فیلتر جانبو

  50,000 تومان
 • آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

  1,125,000 تومان
 • آچار کپ پرشر وسل 4 اینچ

  آچار کپ پرشر وسل 8 اینچ

  1,375,000 تومان
 • اورینگ بیرونی کپ پرشر وسل 4 اینچ

  اورینگ بیرونی کپ پرشروسل 4 اینچ

  45,000 تومان
 • اورینگ بیرونی کپ پرشروسل 8 اینچ

  65,000 تومان
 • براکت جوشی هوزینگ جامبو

  40,000 تومان
 • بست ویکتالیک DN 40

  بست ویکتالیک استیل DN40

  600,000 تومان
 • مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل

  درپوش پلاستیکی کپ پرشر وسل 1 اینچ

  37,500 تومان
 • مهره پلاستیکی کپ پرشر وسل

  درپوش پلاستیکی کپ پرشر وسل 3/4 اینچ

  32,000 تومان
 • پمپ تزریق

  دوزینگ پمپ

  3,950,000 تومان
 • شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر

  شیرنیمه اتوماتیک سختی گیر ورودی خروجی 1 اینچ به 1/2 2 اینچ

  1,200,000 تومان
 • شیر نیمه اتوماتیک سختی گیر

  شیرنیمه اتوماتیک سختی گیر ورودی خروجی 1/2 1 اینچ به 4 اینچ

  2,875,000 تومان
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-15D طرح جورج فیشر 40-400 L/H

  600,000 تومان
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 160-1600 L/H

  625,000 تومان
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 250-2500 L/H

  600,000 تومان
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-25D طرح جورج فیشر 300-3000 L/H

  625,000 تومان
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 0.4- 4 M3/H

  1,000,000 تومان
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1- 10 M3/H

  1,500,000 تومان
 • فلومترLZS

  فلومتر LZS-40D طرح جورج فیشر 1.6- 16 M3/H

  1,500,000 تومان
 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون 40 اسلیم

  فیلتر پلی پروپیلن 40 اینچ 1 میکرون اسلیم

  110,000 تومان
 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون 40 اسلیم

  فیلتر کارتریج (PP) پلی پروپیلن 40 اینچ 5 میکرون (اسلیم)

  100,000 تومان
 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون اسلیم

  فیلتر کارتریج (PP) پلی پروپیلن ۲۰ اینچ ۵ میکرون (اسلیم)

  87,500 تومان
 • فیلتر پروپیلنی 5میکرون

  فیلتر کارتریجی (PP) پلی پروپیلن ۲۰ اینچ ۵ میکرون (جامبو)

  110,000 تومان
 • ممبران 4  اینچ فیلمتک

 • ممبران 8 اینچ فیلمتک

 • هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم

  هوزینگ فیلتر کارتریج اسلیم”20 با ورودی خروجی “3/4

  375,000 تومان
 • هوزینگ فیلتر جامبو

  هوزینگ فیلتر کارتریج جامبو “20 با ورودی خروجی “1

  375,000 تومان
 • کلگی مخزن FRP

  کلگی FRP مخزن سایز 1 اینچ به 1/2 2 اینچ

  750,000 تومان
 • کلگی مخزن FRP

  کلگی FRP مخزن سایز 1/2 2 اینچ به 4 اینچ

  1,000,000 تومان
 • کمربند پرشر وسل

  کمربند پرشر وسل 4 اینچ

  220,000 تومان
 • کمربند پرشر وسل

  کمربند پرشر وسل 8 اینچ

  250,000 تومان
 • کپ پرشروسل 4 اینچ   

  500,000 تومان